Instrument perkusyjny

Wykorzystanie niekonwencjonalnych przyborów

  • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
  • Gry i zabawy ruchowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1533

: gazety, 4 skakanki, 4 szarfy, 4 piłki lekarskie, 4 butelki plastykowe, 4 krążki, instrument perkusyjny...

Metoda ścisła - wykład

  • dr Katarzyna Wojciechowska
  • Kultura fizyczna z metodyką
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1232

przez wszystkich ćwiczących na komęde nauczyciela lub w podanym rytmie np. liczenie, klaskanie, instrumenty perkusyjne...

Metoda Karla Orffa - wykład

  • dr Katarzyna Wojciechowska
  • Kultura fizyczna z metodyką
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1134

za pomocą instrumentów perkusyjnych. Praca z instrumentami odbywa się w grupach i ma charakter indywidualny...

Metodyka wychowania fizycznego część 2

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Katarzyna Nieleszczuk
  • Metodyka wychowania fizycznego
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2387

się instrumentami perkusyjnymi ( grzechotki, bębenki). Metoda ta rzadko występuje samodzielnie...