Inspekcja pracy - strona 3

Pojęcie i przedmiot prawa pracy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Teresa Liszcz
 • Prawo pracy
Pobrań: 133
Wyświetleń: 805

organy nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy przez pracodawców np. Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa...

Urzędy centralne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1491

resortowym, np. IJHARS. Jeden wyjątek Państwowa Inspekcja Pracy podlega Marszałkowi Sejmu. - agencje rządowe...

Klasyfikacja budżetowa - pojęcie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 868

- Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowe Biuro Wyborcze, Państw. Inspekcja Pracy...

Udział Inspektora Pracy.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

oraz przystępowania do już toczącego się postępowania jest inspektor pracy. Można powiedzieć, że Państwowa Inspekcja...

Ergonomia i BHP - odpowiedzi

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Leon Danek
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2149

Państwową Inspekcję Pracy i prokuraturę o każdym wypadku: ciężkim, śmiertelnym, zbiorowym 7.Obowiązki...

Funkcje prawa pracy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 161
Wyświetleń: 770

nad przestrzeganiem prawa pracy przez pracodawców, sprawowanym głównie przez Państwową Inspekcję Pracy i Społeczną...

Wykład -podstawowe pojęcia z BHP

 • mgr Bogna Konodyba-Szymańska
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
Pobrań: 672
Wyświetleń: 13356

(jeżeli w zakładzie nie działa społeczna inspekcja pracy, w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków uczestniczy...