Inscenizacja - strona 5

Zasadność zaufania i nieufności

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr inż. Maria Siwek
  • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1246

, są całe kunsztowne inscenizacje, mające uwiarygodnić oszukańczych kontrahentów. Ostatnio stosowały...

Mistrzowie prozatorskiej awangardy

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia literatury jidysz
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

, inscenizacje dokonywane przez najlepszych reżyserów, zaintere­sowanie światowej krytyki, nagrody międzynarodowe...

Dydaktyka Historii - wykłady

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • dr Lech Kacprzak
  • Dydaktyka Historii
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2520

, metoda problemowa, metody laboratoryjne, wykład, metoda inscenizacji, metody ćwiczeniowe dyskusja, metody...