Inne zdarzenie prawne - strona 341

Pedagogika specjalna - ćwiczenia

 • Centrum Nauki i Biznesu ŻAK
 • Pedagogika resocjalizacyjna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 5138

Pierwszy plik zawiera informacje dotyczące zagadnień takich jak: specyfika nauczania niewidomych, zasady rewalidacji niewidomych, pojęcie tyflopedagogika, głuchota a rozwój psychiczny dziecka, kompensacja u niesłyszących, wpływ braku wzroku na rozwój psychiczny dziecka. Kolejny plik porusza k...

Prawo cywilne Cwiczenia dr Cejmer

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Mirosław Cejmer
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1708

wzbogacenia lub z innego zdarzenia, ważność umowy przenoszącej własność zależy od istnienia tego zobowiązania...

Prospołeczność-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Barbara Pawłowska
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 896

prospołeczności: Decyzyjny model interwencji kryzysowej - udzielenie pomocy zależy od 5 warunków: a) zdarzenie...

Zachowanie organizacyjne- wykłady

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • mgr Marcin Żmigrodzki
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 462
Wyświetleń: 7532

na zachowania jednostki Postawy Postawą wobec dowolnego obiektu (przedmiotu, zdarzenia, idei, innej osoby...

Prawo Cywilne - 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK dr hab. Janusz Koczanowski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 1589
Wyświetleń: 4305

dla pozostałych działów prawa cywilnego (podmioty, mienie, czynności prawne, przedawnienie, itd.). PRZEDMIOT...

Brzeziński, r.1-5+12

 • dr Krystyna Golonka
 • Psychologia empityczna
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2198

relacyjnych te zmienne będą pozostawały: o Substancjalistyczna (rzeczy) o Ewentystyczna (zdarzenia...