Prospołeczność-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1757
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prospołeczność-opracowanie - strona 1 Prospołeczność-opracowanie - strona 2 Prospołeczność-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

PROSPOŁECZNOŚĆ
Zachowanie pomocne - działanie ukierunkowane na spowodowanie korzyści innego człowieka. Korzyść może być materialna (datki, pomoc w wykonaniu zadania), biologiczna (krew) lub psychiczna (wsparcie emocjonalne). Prospołeczność - działania ukierunkowane na korzyści pozaosobiste, czyli dobro innych ludzi, społeczności lub ogółu (wolontariat, zachowania obywatelskie, dbałość o środowisko naturalne).
Altruizm - przynosi niewielkie korzyści lub straty dla sprawcy (brak egoistycznych pobudek).
Teorie prospołeczności:
Decyzyjny model interwencji kryzysowej - udzielenie pomocy zależy od 5 warunków: a) zdarzenie musi zostać zauważone, b) sytuacja musi zostać zinterpretowana jako kryzysowa, Niewiedza wielu - sytuacja, w której świadkowie jakiegoś być może krytycznego zdarzenia stwierdzają, że nic się nie stało na podstawie wzajemnego obserwowania braku reakcji. Zjawisko obojętnego przechodnia - im więcej świadków krytycznego zdarzenia tym mniejsza szansa, że ktoś pomoże ofierze. Zjawisko zanika, gdy sytuacja nabiera jednoznaczności i nie sposób jej zinterpretować inaczej niż jako wypadek.
c) przyjęcie osobistej odpowiedzialności za pomoc ofierze krytycznego zdarzenia,
Rozproszenie odpowiedzialności - narasta im więcej świadków krytycznego zdarzenia.
d) rozstrzygnięcie świadka czy ma odpowiednie kompetencje do udzielenia pomocy,
e) rozstrzygnięcie decyzji o faktycznym udzieleniu pomocy.
Teorie pobudzenia: Model pobudzenia-bilansu - do udzielenia pomocy w syt. kryzysowej motywuje nas spostrzeganie jej jako skutecznego sposobu na usunięcie nieprzyjemnych emocji wywołanych cudzym nieszczęściem. Trzy główne twierdzenia: a) Zaobserwowanie cudzych kłopotów wywołuje i obserwatora pobudzenie emocjonalne, które rośnie wraz z ich natężeniem, jednoznacznością i czasem trwania, a maleje wraz ze wzrostem dystansu oddzielającego świadka od osoby nękanej kłopotami. b) Pobudzenie wywołane cudzymi kłopotami i im przypisywane jest nieprzyjemne dla obserwatora, który stara się je zredukować, tym bardziej, im jest ono silniejsze.
c) Obserwator krytycznego zdarzenia wybiera taki sposób redukcji przeżywanego przez siebie pobudzenia, który działa najszybciej i wywołuje największy jego spadek przy stosunkowo najkorzystniejszym bilansie zysków i kosztów.
Teoria przesunięcia pobudzenia emocjonalnego - skłonność do pomagania rośnie wskutek wzrostu pobudzenia wywołanego uprzednimi ćwiczeniami fizycznymi lub oglądaniem filmów o treści erotycznej lub agresywnej. Jednak warunkiem koniecznym nasilania pomocy wskutek wzrostu pobudzenia jest przekonanie obserwatora, że to opresja ofiary stanowi powód przeżywanego przez niego pobudzenia.


(…)

… się jednak sytuacje, kiedy ktoś skacze w płomienie, by kogoś ratować - dzieje się tak, bo czas reakcji jest wtedy zbyt krótki, by przeprowadzić bilans kosztów.
Pomaganie innym może być motywowane redukcją własnego cierpienia lub pobudzeniem empatycznym. Różnica jest jednak taka: pobudzenie empatyczne można zredukować tylko przez poprawę stanu ofiary, a cierpienie własne przez pomoc ofierze lub wycofanie…
… niż osób blisko spokrewnionych (od nich otrzymujemy najwięcej pomocy, ale działa tu mechanizm dostosowania łącznego, a nie wzajemności czy wdzięczności).
Wdzięczność za otrzymaną pomoc nasila zaufanie do osób trzecich, ale tylko tych naprawdę nieznanych. Czynnikiem nasilającym stosowanie się do reguły wzajemności jest troska o reputację.
Wyznaczniki pomagania (pomaganie zależy w większym stopniu…
… jest więcej, a jego pojawienie się zależy bardziej od czynników emocjonalnych niż sytuacyjnych; reguła wzajemności działa w długim planie czasowym. Odwrotnie jest w związkach opartych na wymianie.
Następstwa pomagania:
1. Z perspektywy biorcy pomocy Wdzięczność - emocja, której głównym lub jedynym powodem jest otrzymanie pomocy. Jest tym większa im:
a) bardziej kosztowne dla dobroczyńcy jest udzielenie pomocy b) większa…
…). Pomaganie jest zachowaniem wyuczonym, które pojawia się i nasila pod wpływem nagród, a zanika pod wpływem kar. Jeżeli inni obecni w syt. pochwalają pomaganie to spowoduje jego wzrost, jeśli potępiają - spadek.
Biorca pomocy - jeśli ofiara zdarzenia sama jest odpowiedzialna za syt., w której się znalazła to jej los wzbudza niechęć i gniew i hamuje pomocność.
Poza tym, chętniej pomagamy członkom grupy
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz