Inne zdarzenie prawne - strona 298

Statystyka rozkład dwumianowy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1302

. Zmienną losową w tym eksperymencie jest zdarzenie polegające na pojawieniu się k liczby sukcesów w próbach...

Zagadnienia na test.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756

zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło. 69. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego...

Różne postawy wobec wojny - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Wojciech Wielopolski
 • Historia literatury polskiej po 1918 roku
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1400

, także Jima. Okupacja jest podobnym (wg Szczepańskiego) zdarzeniem. Nigdy nie wiadomo, czy schować się i uciec...

Proza heroicznego wyboru i totalitaryzm

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Wojciech Wielopolski
 • Historia literatury polskiej po 1918 roku
Pobrań: 238
Wyświetleń: 987

. Głównym zdarzeniem jest moment, gdy idą SS-mani i wybierają, kogo rozstrzelać. Bohater stoi obok słabego...

Projekt II o prospekcie emisyjnym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. Marcin Baranowski
 • Giełdy i transakcje giełdowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 959

: Jeżeli po zatwierdzeniu prospektu przez komisję zaistnieją zdarzenia wpływające na sytuację finansową lub gospodarczą...

Konflikty społeczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • MIKROSOCJOLOGIA
Pobrań: 56
Wyświetleń: 868

członków grupy mają wspólny zakres i odpowiada mu (chociaż teoretycznie) jakieś zdarzenie. Warto dodać...

PROCES BADAŃ MARKETINGOWYCH

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Badania marketingowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 910

, że oceniając innych ludzi (otoczenie, zdarzenie) respondenci, przypisują im niektóre swoje cechy...