Inne zdarzenie prawne - strona 237

System prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1323

System prawa - całokształt norm prawnych obowiązujących w danym państwie, uporządkowany...

PINOP 6 - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 42
Wyświetleń: 812

postępowania czy danego zdarzenia. W konsekwencji, niejednokrotnie trudno jest ustalić, czy konkretne działania...

Doręczenia-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 945

jak i możliwości przeprowadzenia wielu czynności procesowych, a także wywołania przez określone zdarzenie skutku...

Prawo administracyjne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Janusz Andrzej Zymonik
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

też utratę przezeń mocy obowiązującej (warunek rozwiązujący). Warunek to zdarzenie przyszłe i niepewne...

Zagadnienia i opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 224
Wyświetleń: 917

rzeczy osądzonej; zarzut dawności (przedawnienia wg K. W. 3 lata 3 miesiące od zdarzenia) b) dylacje...

ZASADY PRAWA UE

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Jan Krzysztof Galster
 • Prawo instytucjnalne Unii Europejskiej
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1407

zasad: - kryterium podstawy prawnej: 1) z. zawarte w tr. 2) z. wywodzone z tr. 3) z. wywodzone przez TS...