Inkaso - strona 19

Wynagradzanie i motywowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Piechnik-Kurdziel
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2037

pozytywny i selektywny. -prowizyjna - akwizycja, inkaso. Pracownik wynagradzany wg formy czasowej + prowizja...

Czeki i weksle - omówienie

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1295

, które mogą się od niej domagać zapłaty na podstawie pełnomocniczy - (waluta do inkasa) indosatariusz otrzymuje od indosanta...

Rodzaje i forma czeków

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1512

w brzmieniu: „ Ustępujemy na rzecz Banku należność do inkasa" lub innym równoznacznym, oznaczającym...

MAJĄTEK OBROTOWY I JEGO STRUKTURA

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 70
Wyświetleń: 721

360 dni Sprzedaż netto Wskaźnik obrotu należnościami, nazywany też cyklem inkasa należności, informuje...

System podatkowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • System podatkowy
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2954

), na rachunek gminy; rada gminy może zarządzić pobór w drodze inkasa. -osoby prawne i jednostki nie posiadające...

Charakterystyka rynku pieniężnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Michał Wiśniewski
 • Bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2177

, czyli realizację funkcji płatniczej. Bankowe inkaso faktur polega na tym, że dostawca wystawia fakturę, którą...

Analiza finansowa- wskaźniki zadłużenia

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • prof. zw. dr hab. Alfreda Zachorowska
 • Analiza finansowa
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2982

Manager finansowy - rentowność sprzedaży - zyskowność kapitału - zdolność płatnicza - cykl inkasa...

Europejska jednostka walutowa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja gospodarcza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917

obsługę: importowych i eksportowych akredytyw, importowego i eksportowego inkasa oraz gwarancji dewizowych...

Waluta euro

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1260

obsługę: importowych i eksportowych akredytyw, importowego i eksportowego inkasa oraz gwarancji dewizowych...