Informacja dodatkowa - strona 2

note /search

Baza informacyjna controllingu

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Zarządzanie projektami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

, operacyjnej i inwestycyjnej zostaje ujęty odrębnie. Informacja dodatkowa - sporządza się ją w celu uzyskania...

Prawo handowe

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prawo gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 3591

. bilans, rachunek zysków i strat oraz w przypadku spółek kapitałowych informacja dodatkowa sporządzana...

Analiza ekonomiczna - wstęp

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 714
Wyświetleń: 2471

zysków i strat informacji dodatkowej zestawienia zmian w kapitale własnym rachunku przepływów pieniężnych...

Finanse przedsiębiorstw - pytania

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 3332
Wyświetleń: 10892

elementy zawarte w informacji dodatkowej do bilansu, Jakie etapy obejmuje wstępna analiza bilansu? Na czym...