Inflacja popytowa - strona 2

note /search

Inflacja - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1617

PROCESY INFLACYJNE. Kluczowe pojęcia: - INFLACJA - wzrost cen w czasie. - INFLACJA POPYTOWA...

Kolokwium-zagadnienia

 • Uniwersytet Gdański
 • Makroekonomia
Pobrań: 714
Wyświetleń: 2415

, ale nie pamiętam treści- lombardowa, referencyjna, depozytowa coś tam z VAT-em, kiedy rośnie chyba Inflacja...

Inflacja-opracowanie, I sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 574

: Inflacja popytowa a podażowa: Inflacja popytowa: - jej przyczyną jest nadmiar pieniędzy w gospodarce...

Inflacja - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Ekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 854

wytwarzania dóbr i usług. Ad a) Inflacja popytowa pojawia się wówczas, gdy popyt przekracza zdolności...

Pytania z egzaminu cz.2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1134

go kupujący? rzeba było narysować wykresy krzywej Laffera oraz inflacji popytowej, podać definicję podaży...

Polityka pieniężna - Inflacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 798
Wyświetleń: 1666

nominalnym Drenaż podatkowy     Inflacja popytowa - polega na "ssaniu" cen w górę do poziomu równoważącego...

Inflacja i stopy procentowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 826

inflacyjnych uniemożliwia racjonalne gospodarowanie z powodu inflacji przyczyny inflacji - inflacja popytowa...

Inflacja - Stopa inflacji

 • Uniwersytet Gdański
 • Polityka cenowa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1246

inflacji :   Popytowa - występuje wówczas, gdy nabywcy są w stanie kupić więcej dóbr i usług...