Pytania z egzaminu cz.2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania z egzaminu cz.2 - strona 1

Fragment notatki:

Zestaw IV
1. Ktoś tam zarobił za pracę jakąś kwotę, jaki zapłaci podatek.
a. Pośredni
b. Bezpośredni
2. Czy wskaźnik dobrobytu ekonomicznego netto DEN został opracowany w 1972 roku? - Prawda
3. Podział wtórny dochodu narodowego dokonuje się poprzez rynek, albo budżet państwa, ale oba te mechanizmy się wykluczają. - Fałsz
4. W wyniku inflacji:
a. Zwiększa się popyt na kredyty
b. Rośnie PKB
c. Ludzie się bogacą
d. Maleje siła nabywcza pieniądza
5. Czy dobra finalne to tylko dobra inwestycyjne? - Fałsz
6. Czy grzyby w lesie to dobra:
a. Wolne
b. Pośrednie
c. Takie, które same w sobie stanowią wartość dodaną
7. Podatki, które są wliczane w ceny jakichś dóbr to podatki pośrednie. - Prawda
8. Narysować wykres krzywej Freedmana-Phelpsa.
9. Narysuj wykres inflacji kosztowej.
10. Co to jest PKB?
11. Narysuj pięciokąt stabilizacji ekonomicznej.
12. W mikroekonomii występuje popyt rynkowy, a w makroekonomii …. .
13. Czy można mierzyć PKB w czynnikach produkcji? - Prawda
14. Wymień narzędzia makroekonomiczne służące do walki z bezrobociem: (4)
15. Podaj rodzaje inflacji według tempa narastania.
a. Pełzająca
b. Umiarkowana
c. Galopująca
d. Hiperinflacja
16.Wymienić fazy cyklu koniunkturalnego klasycznego (4)
17.Co to jest amortyzacja?
18.Czym różni się PKB od PNB?
19.czy podatek wliczony w cenę towaru to podatek pośredni i płaci go kupujący?
rzeba było narysować wykresy krzywej Laffera oraz inflacji popytowej, podać definicję podaży globalnej, jak odróżnić PKB od PNB, co to jest amortyzacja, wypisać 4 funkcje państwa, stwierdzić czy pasywna polityka przeciwdziałaniu bezrobocia jest skuteczna czy nie, podać 4 rodzaje bezrobocia ze względu na przyczyny, podać 3 cechy, którymi różni się współczesny cykl koniunkturalny od klasycznego i więcej nie pamiętam. Wink
Mieliśmy zestaw nr 5.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz