Inflacja-opracowanie, I sem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inflacja-opracowanie, I sem - strona 1 Inflacja-opracowanie, I sem - strona 2 Inflacja-opracowanie, I sem - strona 3

Fragment notatki:

Inflacja
to przeciętny wzrost ogólnego poziomu cen w gospodarce w danym okresie czasu
Inflacja w Polsce (w %):
1989 - 251,1
1990 - 585,8
1991 - 70,3
1995 - 27,8
2000 - 10,1
2005 - 2,1
2009 - 3,5
Koszyk inflacyjny - te produkty i usługi, których ceny się mierzy. W Polsce największą wagę ma żywność i napoje bezalkoholowe, w innych bogatszych krajach to mogą być inne rzeczy zaspokajające potrzeby wyższego rzędu, w biednych - na odwrót
Siła inflacji:
- brak inflacji - od 0 do 2% w skali roku (stabilność cenowa)
- inflacja pełzająca - kilka %; pod kontrolą banku centralnego, nie zakłóca przebiegu procesów gospodarczych
- inflacja krocząca - kilkanaście %; ma tendencje do wymykania się spod kontroli i może deformować procesy gospodarcze (przyjmuje się, że granica bezpieczeństwa to 10%)
- inflacja galopująca - powyżej 20% w skali roku; poza kontrolą; powoduje narastające zakłócenia w przebiegu procesów gospodarczych
- hiperinflacja (inflacja szalejąca) - gdy natężenie procesów inflacyjnych uniemożliwia racjonalne gospodarowanie
Przyczyny inflacji:
Inflacja popytowa a podażowa:
Inflacja popytowa:
- jej przyczyną jest nadmiar pieniędzy w gospodarce w stosunku do ilości towarów na rynku
- czyli zbyt duży popyt w stosunku do wielkości podaży (ilości produktów na rynku)
- nabywcy muszą konkurować ze sobą o zbyt małą ilość dóbr, stąd godzą się na ich wyższą cenę
Przyczyny nadmiernej ilości pieniądza w obiegu, a w efekcie nadmiernego popytu:
- zbyt duża emisja pieniądza przez bank centralny
- obniżanie stóp procentowych
- obniżanie podatków
- zwiększanie wydatków publicznych, czyli ustanawianie deficytowego budżetu
- napływ kapitału zagranicznego
- szybkie tempo wzrostu gospodarczego
- nadwyżka eksportu nad importem
Główne przyczyny inflacji kosztowej:
- ograniczenie podaży lub wzrost cen surowców - zwłaszcza ropy naftowej (tzw. surowiec strategiczny)
- wzrost płac pod naciskiem związków zawodowych, bez związku ze wzrostem wydajności pracy; ustawodawstwo płacy minimalnej
- zmonopolizowanie niektórych branży
- utrzymywanie istnienia przedsiębiorstw państwowych
- wzrost obciążeń fiskalnych
- wzrostu kosztu kredytów
- wzrost cen dóbr importowanych (inflacja importowana)
Koszty inflacji:
- złudzenie inflacyjne - mylenie zmian nominalnych i realnych


(…)

… wydajności)
- ograniczanie wahań popytu globalnego - bardziej restrykcyjna polityka pieniężna i fiskalna w okresach prosperity, bardziej ekspansywna w okresie dekoniunktury
- polityka strukturalna - zmiana struktury produkcji na bardziej efektywną, prywatyzacja państwowych przedsiębiorstw, wspieranie rozwoju prywatnej przedsiębiorczości (np. ulgi dla inwestorów), rozbijanie monopoli, karteli, pobudzanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz