Indoktrynacja - strona 16

Psychologia - notatki

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 105
Wyświetleń: 854

) poszanowanie/ empatia świata g) poczucie humoru indoktrynacja ograniczenia: zbyt małe zaplecze badawcze...

Przemoc w rodzinie - mity i fakty

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metody pracy socjalnej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1120

Wydawca: Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (OWIS) ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno tel./fax: 032 615 09 78 www.owis.org.pl e-mail: info@owis.org.pl Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej Unii Euro- pejskiej.  Za treść dokumentu odpowiada Ośrodek Wspierania Inicja...

Historia prawa powszechnego - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Marian Klementowski
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 287
Wyświetleń: 4102

konstytucji. Rozpoczęto indoktrynację. Jay napisał 5 artykułów do prasy komentujących konstytucje...

Współczesne kierunki pedagogiczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Pedagogika
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 7217

, hermeneutyczna. Ideologia ma ramy, jest zamknięta, jest ekskluzywna, fundamentalna. Wychowanie jest indoktrynacją...

Polityka Społeczna - zasady i style

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Małgorzata Zamojska
 • Polityka społeczna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2849

przejawów dyskryminacji; · są przedmiotem niszczących działań innych osób (przemocy, szantażu, indoktrynacji...

Ekstremizm polityczny

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Agnieszka Turska-Kawa
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 3311

nie jest dziełem przypadku ani politycznej indoktrynacji. Treść politycznej ideologii ma bowiem, jak wynika...

Teoria polityki

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3416

/ indoktrynacja). Odbywać się to może np. poprzez system szkolnictwa, za pomocą mediów, ustawodawstwa, praktyki...

I wojna światowa i inne informacje

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Magdalena Dołhasz
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4368

indoktrynacją ideologiczną. Szczególnie tragiczny los spotkał polskich oficerów internowanych w ZSRR...