Implikatura - strona 3

Stylistyka – pierwsze kolokwium

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr Czesław Wróbel
  • Stylistyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1883

jest do odpowiedni kontekst. TEORIA IMPLIKATUR KONWERSACYJNYCH – mówi o sposobach wychwytywania/przekazywania...

Metoda a metodologia, klasyfikacja nauk - wykład

  • Politechnika Śląska
  • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1729

I.Metoda a metodologia, klasyfikacja nauk. 1. Metoda-sposób badania, ogólne reguły badania. Metodologia- a) nauka o metodach, oceniająca ich skuteczną wartość b) nauka o sposobach postępowania naukowego; może być: pragmatyczna (dot. czynności naukowców), apragmatyczna (dot. wytworów) 2. klas. nauk...

Reklama - historia

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz
  • Dziennikarstwo prasowe radiowe i telewizyjne
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2135

językowe (stwierdzenia, sądy, implikatury) środki pozajęzykowe - dźwiękowe (intonacja, głośność, barwa...