Immunitet państwa - strona 2

note /search

Efektywna władza - wykład

  • Uniwersytet Łódzki
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1148

w sprawy należące do wyłącznej kompetencji państwa; · prawo do respektowania immunitetu państwa; · prawo...

Soft law - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 931

, immunitetu państwa lub ścigania ministrów za czyny które prawo m-we potępia. Niekiedy rola sądów krajowych...

Podmioty prawa międzynarodowego - wyklad

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2359

. Immunitet państwa - wyłączenie spod jurysdykcji innego państwa. Celem immunitetu jest ochrona kompetencji...

Prawo międzynarodowe - skrypt z wykładów

  • Uniwersytet Łódzki
  • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 987
Wyświetleń: 2254

Ubi societas ibi ius - Gdzie społeczeństwo tam prawo. Każda ze społeczności - potrzebuje reguł normujących jej bytowanie Prawo międzynarodowe publiczne - prawo społeczności międzynarodowej Społeczność krajową (państwową) stanowią: zamieszkujący przestrzeń krajową ludzie - osoby fizyczne (oraz - o...