Elementy prawa międzynarodowego publicznego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy prawa międzynarodowego publicznego - wykład - strona 1 Elementy prawa międzynarodowego publicznego - wykład - strona 2 Elementy prawa międzynarodowego publicznego - wykład - strona 3

Fragment notatki:

PMP
Wykład 5
2 elementy (jakie się podkreśla ,zwłaszcza w tradycyjnym orzecznictwie międzynarodowym
takim jak orzecznictwo MTS (organu sądowego ONZ), które musza wystąpić, żebyśmy mieli do czynienia ze zwyczajem. Równocześnie przypominam i podkreślam to, że niektóre sądy zwłaszcza te, które orzekają w odniesieniu do takich zjawisk, które są dotąd niespotykane, albo takie, które trudno ująć w tradycyjneschematy obowiązujące normy PMP, np. Międzynar. Sądy Karne. Te sądy są skłonne bardziej do tego, żeby umniejszyć znaczenie praktyki = praktyka nie jest jasnym, jednoznacznym elementem zwyczaju w tych dziedzinach, które są dynamiczne, zmieniające się, dynamiczne, które dotąd działały np. jak ochrona praw człowieka, ochrona środowiska, również na podstawie traktatów, podczas gdy te traktaty nie wiążą wszystkich albo wiążą w niedostatecznym stopniu. Trzeba znaleźć normy prawne, jest to dążenie do wypełniania łuk, które mogły by powstać gdyby się okazało, że nie da się ukształtować normy zwyczajowe, ze tylko trzeba się oprzeć na traktacie, a byśmy kolokwialnie powiedzieli, że Traktat jest dziurawy, nie zawiera wszystkich regulacji, jest tylko uzgodnieniem pomiędzy stronami, które nie w pełni reguluje wszystkie sytuacje. Mamy więc tylko zwyczaj albo zasadę ogólną między stronami, które mogą w ten zwyczaj wejść by wypełnić tą lukę, aby nie dopuścić tego, co może wystąpić w PMP, co jest wysoce krytykowane. A więc w tej sytuacji, kiedy może być spór, kiedy Sąd może powiedzieć, że nie ma normy regulującej, nie ma wzorca prawnego. Tak było w opinii doradczej 1996 r tzw. Nuclear Acta czyli o Legalności użycia broni jądrowej w celu samoobrony. Nie jest zawsze czas na ukształtowanie praktyki.
Przedstawianie zwyczaju w tych 2 perspektywach jest określane mianem dydaktycznym tzn. pedagogicznym. To klasyczny sposób prezentacji, żeby zrozumieć, czym jest ten zwyczaj, czym powinien być, ale to jest krytykowane i ujmowane w postaci perspektyw z prawa zwyczajowego.
Jest perspektywa tzw. 1)Dinozaurowa
dynamiczna
niebezpieczna
4)Jest grupa nowego podejścia do prawa zwyczajowego, nazywana liberalną.
Dinozaurowi perspektywa. Dlaczego taka nazwa? Bo uważa się, że jest przestarzałym źródłem PMP, źródłem nie odpowiadającym wyzwaniom współczesnym, zwłaszcza trudnym do zastosowania w rozwiązywaniu problemów globalnych, takich jak zmiany klimatu, prawo karne międz., problem praw człowieka, rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych, opanowywanie nowych przestrzeni przez człowieka np. oceanów, przestrzeni kosmicznej. Szczególności element praktyki jest tu słabym ogniwem prawa zwyczajowego w tym ujęciu.
Recepta na tą słabość: 1. opierać się trzeba na traktatach


(…)

… zostanie skodyfikowany.
Proces kodyfikacji traktatu zaczyna w 19 wieku, w drobnym zakresie 1815r . II poł 19 wiek -1864 - Konwencja Genewska dot. pol ?? - Prawie do konfliktów zbrojnych. Przez Deklaracje Petersburską 1868 r. i później Konwencje Haskie 1899 i 1907. Prawo konfliktów zbrojnych jest jedną z najszerzej skodyfikowaną dziedziną.
Mamy też w zakresie prawa morza próby w zakresie tranzytu przez porty morskie i ch położenie prawne. Po II ww przyjęto Konwencje Genewskie
1958 r. - w ramach tzw. I koferencji Prawa Morza
1982 - Konwencja z Motego Beil???? (Jamajka)
Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie morza
Ona podjęła regulacji dot. Wyłącznej strefy ekonomicznej, i szereg innych nowych elementów. Ta konwencja kodyfikuje zwyczaj
1961- 1963 - Konwencje Wiedeńskie o stosunkach dyplomatycznych…
…., mówi, że konwencja nie stoi na przeszkodzie, aby norma, która jest zawarta w traktacie stała się normą zwyczajową. A więc KWoPT dopuszcza to.
Wzorowanie norm zwyczajowych na normach traktatowych, a musi to odbywać się na pewnych warunkach. Konwencja jednak nie określane warunki. Wyrok o delimitacji szelfu kontynentalnego na morzu PŁN., Spór między Danią, RFN i Niderlandami, 1969 r. określa te warunki…
… republiki Kongo vs. Uganda rok 2005 Dot. Napaści zbrojnej na Kongo ???
MTS: „ zwyczajowy charakter mają niektóre reguły prawa humanitarnego, szczególności zawarte w Konwencji Haskiej z 1997. Chodziło o szereg przepisów regulaminu wojny lądowej. Jest kwestia odpowiedzialności państwa za czyny osób, należące do sił zbrojnych, dot. Też okupacji wojskowej, jej kwestii prawnej, jakie prawa przysługują…
…., mówi, że konwencja nie stoi na przeszkodzie, aby norma, która jest zawarta w traktacie stała się normą zwyczajową. A więc KWoPT dopuszcza to.
Wzorowanie norm zwyczajowych na normach traktatowych, a musi to odbywać się na pewnych warunkach. Konwencja jednak nie określane warunki. Wyrok o delimitacji szelfu kontynentalnego na morzu PŁN., Spór między Danią, RFN i Niderlandami, 1969 r. określa te warunki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz