Imitacja - strona 18

Analiza SWOT - praca

  • Analiza finansowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2877

organizacji, stosujących strategię imitacji itp. W praktyce analizy strategicznej oba te podejścia...

Pyatnia z egzaminu

  • dr hab. Barbara Pilecka
  • Psychologia osobowości
Pobrań: 1841
Wyświetleń: 4025

lub antyspołeczne. W id może się mieścić także empatia, identyfikacja i imitacja, a także wszystkie formy miłości...

Davis r.1 (empatia)

  • dr Anna Tyszko
  • Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1862

imitacja obserwowanej osoby lub obiektu, proces który jest tez określany jako naśladowanie motoryczne...

Teoria analityczna Carl Jung

  • dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk
  • Psychologia osobowości
Pobrań: 1176
Wyświetleń: 2296

, wskutek czego osobowość staje się bezbarwna, jednostajna, dwuwymiarowa, człowiek staje się imitacją...

Instrumenty pochodne i ich wycena- wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Tadeusz Czernik
  • Metody ilosciowe w finansach i rachunkowowści
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1372

do portfela, aby uczynić go portfelem replikującym C0 = X0 - imitacja rynku na którym nie będzie arbitrażu...