Instrumenty pochodne i ich wycena- wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrumenty pochodne i ich wycena- wykład - strona 1 Instrumenty pochodne i ich wycena- wykład - strona 2 Instrumenty pochodne i ich wycena- wykład - strona 3

Fragment notatki:

11.03.2013
Wykład 2
Na wykładzie będzie tylko wstęp - resztę należy doczytać z książek
W podanych pozycjach - pierwsze rozdziały, o opcjach, swapach itp.
Instrument pochodny - to instrument, którego wartość (cena) zależy od wartości innego instrumentu zwanego bazowym. Na potrzeby wykładu instrumentami bazowymi są akcje, a pochodnymi - opcje.
Wartość instrumentu - zazwyczaj liczba wyrażona w jednostkach pieniężnych, ale może być wyrażona Np. średnią temperaturą. Na potrzeby wykładu jedynie wartości wyrażone w jednostkach pieniężnych.
Opcja - instrument, który daje jej posiadaczowi wyłącznie prawa, a nie zobowiązania, opcja musi mieć wystawce, który ma same zobowiązania.
Premia opcyjna - zapłata za opcje, wyrównuje nierówności pomiędzy stronami. Nabywca opcji płaci premię opcyjną za prawa, jakie nabywa, a wystawca otrzymuje premie opcyjną.
Jest dużo modeli wyceny, co wynika z faktu ze rynek się zmienia.
Podział opcji:
Ze względu na datę wykonania:
Opcje europejskie - gdy z praw, jakie nabywamy można skorzystać w jednym określonym momencie czasu (w dacie wykonania opcji)
Skorzystanie z praw - wykonanie opcji
Nie skorzystamy z praw - opcja wygasa
Data wykonania i wygaśnięcia to ta sama data
Opcje amerykańskie - ich posiadacz może skorzystać z praw, które nabył w dowolnym momencie czasu, ale przed datą wygaśnięcia i wtedy, gdy funkcjonuje rynek.
Jeśli nie skorzysta z praw - opcja wygasa
Inne / pozostałe - instrumenty, których nie można zaliczyć ani do pierwszej ani do drugiej grupy, Np. instrumenty, które można wykonać w poniedziałek, instrumenty, które można wykorzystać kilkukrotnie.
Drugi podział:
Opcje waniliowe - najprostsze, sposób kalkulacji jest prosty
Opcje egzotyczne - takie, które nie są waniliowe, Np. ich wartość w momencie wykonania zależy od historycznych danych
Analizę zaczniemy od - waniliowych opcji europejskich
Opcja call - opcja kupna, daje jej posiadaczowi prawo do zakupu akcji (od wystawcy opcji) po ściśle określonej cenie zwanej ceną wykonania (europejskie - w ściśle określonej dacie).
Profil wyplaty z opcji call - pay off:
T - moment, w którym będę mógł wykonać (mogę skorzystać z zakupu po cenie K)
K - cena wykonania
0 - jest poniżej K
S0 - aktualna cena
Cena akcji nie jest w 100% przewidywalna
Wyklucza się nieracjonalnych inwestorów (finanse behawioralna).
Nabywca opcje zajmuje pozycje długą, a wystawca zajmuje pozycje krotką.
Profil wypłaty w długiej pozycji call

(…)

… a 3 już nie będzie rekombinowało
Jeśli wybierzemy wcześniej to wartość końcowa jest konsekwencją wyboru w węzłach 0 i 1
Kalibracja modelu dwumianowego:
Model roczny, dwuletni czy 3-letni to nie te same modele
„u” i „d” to jednookresowe czynniki oprocentowujące
Podejście CRN - Cox, Ross, Rubbinstein:
Wzory:
1+r à Oznaczenia:
e - liczba Neppera (Napiera) a nie Eulera, podstawa logarytmu naturalnego
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz