Marketing międzynarodowy - Badania marketingowe

Nasza ocena:

4
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing międzynarodowy - Badania marketingowe  - strona 1

Fragment notatki:

13 stron notatek z przedmiotu "marketing międzynarodowy" z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Poruszane tematy to między innymi:
korzyści z prowadzenia wymiany z zagranicą, cechy marketingu międzynarodowego, etapy zarządzania marketingowego, marketingowe strategie ceny, oferta eksportowa.

Marketing międzynarodowy - zespół zintegrowanych działań, mających na celu kształtowanie produkcji przeznaczonej na eksport i samego eksportu z punktu widzenia dążenia do max zaspokojenia potrzeb importerów oraz wygrania z konkurentami na rynkach zagranicznych.Elementy marketingu (zintegrowane działania)
Badania marketingowe (analiza rynku) - zebranie inf o rynku, określić tendencje aby wiedzieć co produkować,
produkt (produkcja) - otrzymanie konkretnego produktu cena promocja dystrybucja - szereg działań mających na celu przesunięcie produktu od producenta do nabywcy
kwalifikacje pracowników - kadra ma zobaczyć szansę na rynku i musi potrafić ją wykorzystać.
Korzyści z prowadzenia wymiany z zagranicą1. Import:
umożliwia on przezwyciężania niekorzystnych wielkości i struktury krajowego bogactwa społecznego i aparatu wytwórczego w drodze importu tych rzeczowych czynników produkcji, których kraj lub przedsiębiorstwo (region, branża itd.) albo w ogóle nie posiada, albo które są wprawdzie w danym kraju, ale ich wykorzystanie jest nieefektywne, gdyż są one rzadkie, a więc drogie, a ponadto są o niskim poziome technicznym
Import jest czynnikiem wzrostu i rozwoju.
2. Eksport:
korzyści jakie daje zwiększona skala produkcji (obniżenie kosztu jednostkowego)
możliwość uzyskania zagranicznych środków płatniczych
możliwość przyspieszenia postępu technicznego unowocześnianie potencjału technologicznego w kraju w drodze importu
Cechy marketingu międzynarodowego:1. Elementy marketingu (zintegrowane działania) muszą być traktowane w sposób dynamiczny,
2. koncepcja marketingu międzynarodowego zakłada, że podstawą sukcesu w walce konkurencyjnej jest kształtowanie wszystkich działań danego przedsiębiorstwa z punktu widzenia rzeczywistego i potencjalnego rynku zbytu,
3. działania marketingowe idą w dwóch kierunkach:- dostosowania podaży eksportowej do popytu importerów - aktywnego oddziaływania na rynek w celu dostosowania jego potrzeb i wymagań do interesów danego przedsiębiorstwa,4. eksporter powinien z góry wiedzieć, dla jakich importerów będzie produkował,5. wprowadzenie szeroko rozwiniętych badań marketingowych rynków zagranicznych, 6. wprowadzenie tzw. zarządzania marketingowego - ustalanie marketingowych celów działania, biorąc pod uwagę zasoby danej firmy i pojawiające się na rynku szanse rozwoju dla danej firmy oraz jest to planowanie i realizacja działań, które są konieczne do osiągnięcia tych celów.
ETAPY ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO I. Identyfikacja rynku zagranicznego 1. Potrzeby importerów
2. Gusta ,preferencje, zwyczaje importerów3. Zwyczaje handlowe rynku4. Segmentacja rynku5. Zjawiska rynkowe6. Koniunktura panująca na rynku 7. Wielkość i struktura popytu

(…)

… w życie z chwilą podpisania go przez obie strony (chyba że są inne ustalenia stron), ewentualnie po spełnieniu warunków zawieszających i powiadomieniu o tym partnerów. Są one zawierane przede wszystkim w przypadku: 1. transakcji długoterminowych obejmujących wiele dostaw 2. transakcji na dobra inwestycyjne, wytwarzane na indywidualne zamówienie 3. transakcji opiewających na duże kwoty Kontrakty…
… podejmowania ryzyka działalności handlowej 9. Działania analizy kosztów działalności handlowej
Grupy informacji związane z podejmowaniem decyzji:
1) informacje o samej firmie
2) informacje o charakterze rynku zagranicznego
3) informacje o konkurencji 4) informacje o konkretnym odbiorcy (kliencie) Zapytanie ofertowe w imporcie Zapytanie importowe - importer składa u potencjalnego dostawcy zapytanie czy na tych warunkach może dostarczyć towar. Przyjęcie przez potencjalnego dostawcę zamówienia importowego bez zastrzeżeń nie jest równoznaczne z zawarciem kontraktu nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Zapytanie ofertowe jest propozycją w formie listu handlowego, złożoną przez importera potencjalnemu dostawcy zagran, aby ten złożył mu ofertę na warunkach wyszczególnionych w zapytaniu. Elementy zaytania: 1. krótka…
…, czyli tzw. wadium(zabezpieczenie przez importerów). Obowiązki ciążące na eksporterze uczestniczącym w przetargu: 1. opracowanie i złożenie oferty w terminie zgodnie z warunkami przetargu 2. wpłacenie wadium 3. upewnienie się o lokalnych warunkach i możliwościach 4. udzielenie wszelkich wyjaśnień i uzupełnień oferty wg życzeń importera
5. przyjęcie zamówienia w terminie opcji oferty
Podstawowe prawa…
… specjalne, jeśli takiego żąda w kontrakcie importer podnosi koszt towaru. Ad. 4 Formuły handlowe 1. mogą być negocjowane każdorazowo 2. mogą być ustalone przez konkretne terminy
Terminy handlowe Incoterms 2000 - wersja terminów handlowych opracowane przez Izbę Handlową w Paryżu Grupa Kod literowy Termin E EXW Ex Works Charakterystyka grup GRUPA F Eksporter jest zobowiązany do dostarczenia towarów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz