Imiesłów przysłówkowy

Imiesłowy - opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Zdzisława Staszewska
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1785

przymiotnikowy czynny zakończony na -ąc imiesłów przysłówkowy współczesny -ąc -y|-a|-e imiesłów przymiotnikowy...

Imiesłowy-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1365

funkcję okolicznikową i w ten sposób powstaje w polszczyźnie imiesłów przysłówkowy współczesny. Proces...

Stylistyczne środki składniowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1792

wprowadzenia do konstrukcji imiesłowowej zawierającej imiesłów przysłówkowy współczesny innego podmiotu...

Przedmiot fleksji - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Dionizy Bronk
 • Gramatyka opisowa
Pobrań: 903
Wyświetleń: 3136

czynnego i imiesłowu przysłówkowego współczesnego Podstawowy temat formotwórczy czasu przeszłego: temat 3...

Mikro i makrostruktura slownika - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Edyta Ewa Pałuszyńska
 • Leksykologia i leksykografia
Pobrań: 1883
Wyświetleń: 6461

frazeologizmu jest czasownik lub imiesłów przysłówkowy (zakochać się na zabój, wciskać) frazy mające postać...

Interpunkcja

 • Uniwersytet Szczeciński
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2107

, przynajmniej dwa razy w tygodniu. Oddzielamy przecinkiem wyrazy zakończone na -ąc, -wszy, -łszy (imiesłowy...