Iloczyn rozpuszczalności z prawa działania mas

Równowaga chemiczna- wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 749

dynamicznej. Prawo działania mas, stała równowagi i jej zależność od temperatury. Zależność położenia stanu...

Rozpuszczalność-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 49
Wyświetleń: 889

rozpuszczalnika która może ulec rozpuszczaniu w jednostce masy lub objętości cieczy. Ta maksymalna ilość wyznacza...

Opory przepływu-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

opory - mogą działać tak po stronie cieczy jak i gazu. Strumień masy będzie zależeć od różnicy stężeń...

Wprwoadzenie do mechaniki

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

jednostajnym po linii prostej. Z powyższego prawa wynika, że jeżeli na punkt materialny nie działają żadne siły...

Grawitacja - Newton

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Jan Marian Pluta
 • Fizyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1400

GRAWITACJA 1.Sformułowanie prawa grawitacji przez Newtona Sformułowanie prawa powszechnego...

Fizyka - Pole grawitacyjne

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

uwagę, że siłę tę możemy potraktować jako iloczyn masy m i wektora γ(r) przy czym γ (r ) = F M = −G 3 r...

Roztwory

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 868

działania mas (wielkość tablicowa, stała dla danej temperatury) prawo rozcienczeń Ostwalda (podaje zależność...