Iloczyn kartezjański - strona 3

Bazy danych - wykład 5, (sem VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Bazy danych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

) jest relacją matematyczną stopnia n zdefiniowaną na zbiorze domen D1, D2,..Dn będącą podzbiorem iloczynu...

Logika zagadnienia, zadania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Logika
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1218

proste... 1. Definicja uporządkowanego iloczynu kartezjańskiego. 2. Udowodnić, ze R^e jest najmniejszą...

Wykład - modele danych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

może być formalnie zdefiniowana jako podzbiór iloczynu kartezjańskiego S1×S2×...×Sn.. Zasadnicza różnica pomiędzy...

Macierz i macierz złożona

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Kazimierz Winnicki
 • Matematyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1204

. Macierze - macierzą A złożoną z n wierszy i n kolumn nazywamy odwzorowanie iloczynu...

Metody systematyczno-heurystyczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1281

rozwiązań całego problemu, a nie jak w morfologii strukturę iloczynów kartezjańskich rozw. częściowych 3)M...

Wykład - operacje złączeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Grzegorz Piotr Filipczyk
 • Bazy danych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 819

iloczynu kartezjańskiego - polega na wykonaniu selekcji na argumencie będącym iloczynem kartezjańskim dwóch...

Ustny logika

 • Logika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1680

skończonego, wzory na moc sumy i iloczynu kartezjańskiego dwóch zbiorów oraz moc P(A) i A do B. 2. Podać...

Zestawy pytań na egzamin ustny algebra

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Algebra liniowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1274

kartezjańskiego. Niech: - zbiory dobrze uporządkowane Uporządkowanym iloczynem kartezjańskim zbiorów X i Y...

Logika zadania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Logika
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1568

zbioru X. Iloczyn Kartezjański zbiorów A i B: zbiór Rodzina zbiorów: zbiór K := Suma uogólniona rodziny K...

Notaki do egzaminu

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1351

) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Iloczyn kartezjański zbiorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Pojęcie relacji, relacja...