Metody systematyczno-heurystyczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody systematyczno-heurystyczne - strona 1 Metody systematyczno-heurystyczne - strona 2

Fragment notatki:

Metody systematyczno-heurystyczne
1)M. morfologiczna (karty morfologicznej) Celem: tej met. Jest znalezienie nowych rozwiązań problemu, który miał już wcześniej jakieś rozwiązanie ale uznajemy je za niezadowalające, chodzi o poszerzenie obszaru poszukiwań i wzbogacenie zbioru rozwiązań dopuszczalnych. Osiąga się to poprzez znalezienie pewnej systematyki tego zbioru zwanej morfologią Istota: podział zadania; znajdowanie zbioru rozwiązań dla każdego z podzadań; myślowe kombinatoryczne składanie (agregacja) tych podrozwiązań i w ten spos. uzysk. zbioru rozwiązań całego problemu 2)M. drzewa rozwiązań. Stosuje się ją gdy nie można zbudować żadnej sensownej morfologii, gdy problem wymaga całościowego rozwiązania. Dla takich przypadków można usystematyzować zbiór rozw. Za pomocą tzw. Drzewa rozw. Stanowi on strukturę alternatyw (sumę logiczną) możliwych rozwiązań całego problemu, a nie jak w morfologii strukturę iloczynów kartezjańskich rozw. częściowych 3)M. systemowa; [systemem-nazywa się zbiór elementów i relacji między nimi. Systemowe podejście w projektowaniu: 1)dostrzeganie i ujmowanie złożoności zjawisk i procesów 2)dostrz. i ujm. wielowymiarowości i wielostanowości zjawisk i procesów przez uwzgl. cech wymiernych i niewym.
3)dostrz. i ujm. zmienności i rozwoju obiektów 4)dążenie do ściślejszego i lepszego opisu i analizy] Metoda Systemowa, met. dekompozycji i agregacji. Dekomponuje się projektowany układ na system, a nie na topologiczne lub funkcjonalne jego części. Jest przeznaczona do badania oraz projektowania złożonych problemów, tzn. takich, w których występuje jednocześnie wiele różnych działań, funkcji, obiektów , procesów, mediów, rodzajów energii- i powinny być one dopasowane do siebie ze wzgl. na jeden cel. Inaczej są to układy o wielu wejściach i wyjściach, między którymi istnieje wiele złożonych sprzężeń, czyli w jednym układzie można utworzyć wiele różnych systemów. 4)Inne metody heurystyczne: a)Met.poszukiwania nieodpowiedniości wizualnych b)Met.doskonalenia plastycznego(optymalizacja malarska) c)zbieranie i analiza struktury (met. pomocn. dla innych metod)
d)analiza dotychczasowych rozwiązań
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz