Wykład - modele danych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - modele danych - strona 1 Wykład - modele danych - strona 2

Fragment notatki:

MODELE DANYCH
Jest istotne powiązanie poszczególnych elementów. Można wyróżnić trzy klasyczne modele danych:
obiektowy hierarchiczny (drzewiasty)
sieciowy relacyjny
Model hierarchiczny- to struktura, w której każda jednostka może uczestniczyć w roli podrzędnej w co najwyżej jednym powiązaniem, a w roli nadrzędnej w dowolnej liczbie takich powiązań. Istotną cechą takiej struktury jest istnienie jednego węzła, który nie jest podporządkowany żadnemu węzłowi tej struktury. Węzeł nazywa się korzeniem drzewa (root). Na tym bazują systemy operacyjne DOS, WINDOWS.
Model sieciowy- to struktura, w której każda jednostka może uczestniczyć w wielu powiązaniach, występując bądź to w roli nadrzędnej lub podrzędnej. Wszystkie elementy tej struktury są równoprawne.
Model relacyjny- to struktura, w której dane grupowane są w dwuwymiarowe tablice zwane relacjami.
• wiersze tablic nazywają się krotkami lub n- tkami (i odpowiadają rekordom)
• kolumny zwane atrybutami odpowiadają polom rekordu
• zbiór wartości z którego wybiera się aktualnie występujące wartości danej kolumny nazywa się dziedziną
• podstawową własnością modelu relacyjnego jest to, że związki pomiędzy krotkami są reprezentowane wyłącznie przez wartości danych na kolumnach pochodzących ze wspólnej dziedziny
Relacyjne podejście do modelowania danych ma swoje teoretyczne podłoże w logice matematycznej i teorii mnogości.
Dla dowolnych zbiorów S1, S2, ... , Sn , R jest relacją określoną na tych zbiorach, jeśli jest ona zbiorem takich n- tek, że pierwszy element każdej z nich należy do zbioru S1 , drugi do zbioru S2 itd.
Zbiór Sj jest j- tą dziedziną (j = 1, 2, ..., n) relacji R, a relacja R jest n- tego stopnia. Relacja R może być formalnie zdefiniowana jako podzbiór iloczynu kartezjańskiego S1×S2×...×Sn..
Zasadnicza różnica pomiędzy omawianymi modelami danych sprowadza się do sposobu reprezentowania związków występujących między obiektami.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz