Horyzont prognozy - strona 2

Finanse - egzamin - Prognoza

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tomasz Jurkiewicz
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1960

prognozowanej w warunkach aktualności modelu Oszacowaniem horyzontu prognozy Oszacowaniem wariancji zmiennej...

Prognozy na 24 kroki naprzód

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

szeregu czasowego, pod warunkiem, że horyzont prognozy nie będzie zbyt odległy. Prognozy na 24 kroki...

Zapotrzebowanie na wodę

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

i stopień wodomierzowania, czas, rodzaj i wielkość obszaru danego systemu wodociągowego. Horyzont prognozy...

Prognozowanie - konspekt

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1330

, zmiennej - określenie horyzontu prognozy - cel wyznaczania prognozy - wymagania co do jakości prognozy...

Odpowiedzi na pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1400

: koniec lat 30' opracowana: 1963 rok horyzont prognozy na 80 lat gromadzi sie grono spocjalistów danej...

Prognozy demograficzne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Grecka
 • Geografia społeczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1561

) RODZAJE PROGNOZ DEMOGRAFICZNYCH: a) horyzont prognozy (liczba lat, na którą będzie przewidziana): - krótko...

Polityka ludnosciowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Demografia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 875

trendy w zmianach struktur i stanów ludności. Horyzontem prognozy - nazywamy najprościej mówiąc okres...

Liniowa funkcja trendu- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Stanisław Barczak
 • Ekonometria
Pobrań: 378
Wyświetleń: 994

determinacji: R2 = 1 - φ2 Prognoza punktowa dana jest jako: T = przyszły punkt w przyszłości, horyzont prognozy...

Prognozy - omówienie

 • dr hab. Stanisław Stańko
 • Prognozowanie procesów ekonomicznych
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1736

Wymień znane Ci rodzaje prognoz. Podział ze względu na horyzont prognozy: • bezpośrednia...