Homogenizacja - strona 24

Mikroekonomia - wykresy wszystkie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 707
Wyświetleń: 5810

, kapitałowych. Homogenizacja wielu rodzajów popytu- efekt naśladownictwa 9sektor militarny, nowoczesne środki...

Mikroekonomia- wykłady

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917

, kapitałowych. Homogenizacja wielu rodzajów popytu- efekt naśladownictwa 9sektor militarny, nowoczesne środki...

Współczesne koncepcje filozofii i etyki

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Filozofia
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 7910

Współczesne koncepcje filozofii i etyki Prof. Kostyło Wykład I- 6.10.2011 Koncepcje ANARCHIZM. 1.HISTORIA ANARCHIZMU. Anarchizm jest teorią polityczną utrzymującą, że wszelkie formy władzy rządowej są niepotrzebne i niepożądane społecznie. Powi...

Socjologia ogólna.

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab Wojciech Żukowski
 • Socjologia
Pobrań: 3311
Wyświetleń: 6783

do kultury innej niż ta, którą nabyła przez wychowanie (socjalizacja) HOMOGENIZACJA KULTURY → proces...

Handel elektroniczny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1869

niektó­rych zawodów, rosnąca polaryzacja majątkowa, uzależnienie od wytworów nauki i techniki, homogenizacja...

Ekonomia rozwoju

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2632

* globalizacja- reglobalizacja * homogenizacja- dyferencjacja Przyczyny globalizacji Do trzech głównych czynników...

Zagadnienia z socjologii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Socjologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 973

HERMENEUTYKA: interpretacja, rozumienie zjawisk społecznych przez ujawnianie znaczeń, jakie wiążą z nimi działający ludzie, a także jakie ze zjawiskami tego typu wiąże właściwa im kultura. IDEALNA SYTUACJA KOMUNIKACYJNA: możliwość prowadzenia dyskusji między równymi partnerami w warunkach pełnej sw...

Filozofia polityczna - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Edyta Balcerek
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1561

jednowymiarowym - nastawia się na dobra materialne - homogenizacja obyczajowa, aksjologiczna, mentalna, kulturowa...