Homo socius - strona 2

note /search

Teoria polityki

Pobrań: 49
Wyświetleń: 1925

odczytać coś, co składa się na ludzkie zachowanie, ale muszą zobaczyć też, co w środku tej istoty (homo...

Cechy grupotwórcze

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Socjologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2751

usiłują od czasów starożytnych filozofowie, formułując najrozmaitsze koncepcje: homo sapiens, homo socius...

Ewolucja koncepcji zarządzania

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Podstawy zarządzania
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1659

człowieka na określony bodziec. Ten model człowieka w organizacji jest podstawą nurtu klasycznego. homo...

Test (3)

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 77
Wyświetleń: 735

i zarządzaniu opiera się na modelu: homo oeconomiku homo socius homo creator 75.Na system zarządzania składają...

Tp

Pobrań: 0
Wyświetleń: 1232

przychodzi na świat jako homo sapiens - to grupa, społeczeństwo, kultura tworzą z niego homo socius; człowiek...