Test (3)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test (3) - strona 1 Test (3) - strona 2 Test (3) - strona 3

Fragment notatki:

Test 2
Zarządzanie
1.Wielobranżowa struktura lokat kapitałowych jest charakterystyczną cechą kartelu:
syndykatu
konglomeratu
konsorcjum
2.Proces organizowania pracy obejmuje następujące etapy:
szczegółowe określenie pracy
podział pracy
opracowanie zasad kontroli efektów pracy
ustalenie mechanizmu koordynacji pracy
3.Zbiór relacji określony na zbiorze elementów to:
człon kierowniczy
struktura organizacyjna
rzeczowe ujęcie organizacji
4.Proces kadrowy w organizacji składa się z następujących etapów:
planowania zasobów ludzkich
naboru i doboru pracowników
przewidywania zapotrzebowania kadrowego
budowy tablicy kadry rezerwowej
5.Wytyczne polityki, procedury i reguły:
stanowią wycinek planu strategicznego
to plany operacyjne trwale występujące
nie mają charakterów planów
6.Człon kierowniczy działa w sferze:
a. realnej
realizacji
regulacyjnej
7.W identyfikacji obszarów kontroli można wykorzystać:
koncentrację na zasobach
koncentrację na otoczeniu
koncentracje na szczeblu
8.Decentralizacja władzy w organizacji to proces ściśle związany z :
departamentalizacją
delegowaniem uprawnień
dywizonalizacja
9.Pozioma forma integracji występuje zazwyczaj w:
kartelu
koncernie
wspólnocie interesów
konglomeracie
10.Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstwa tkwią w:
jego organizacji wewnętrznej
otoczeniu konkurencyjnym
otoczeniu dalszym (makrootoczeniu)
11.Kultura organizacji:
może sprzyjać zmianom organizacyjnym
może utrudniać zmiany organizacyjne
nie wpływa na zdolność organizacji do zmian
12.Wytwór odczuć, przeświadczeń i przekonań o tym, co godne jest pożądania to:
norma
ideał
wartość
potrzeba
13.Wg. klasycznego poglądu na władzę w organizacji skuteczne delegowanie wymaga:
zachowania równowagi między przekazywanymi obowiązkami, uprawnieniami i odpowiedzialnością
rozkładania odpowiedzialności za to samo zadanie na więcej niż jedną osobę lub jednostkę organizacyjną
zachowania zasady jedności rozkazodawstwa

(…)

… organizacji
modyfikację zachowań pracowników
modyfikację toku pracy
decentralizacja
20.Do głównych przyczyn tworzenia konglomeratów zalicza się :
konieczność ulokowania nadmiernego kapitału
rozłożenie ryzyka finansowego na poszczególne grupy wyrobów
dążenie do wzrostu korporacji przez wchłonięcie i fuzje przedsiębiorstw
ograniczenie ryzyka technicznego w działalności przedsiębiorstwa
21.Proces formalizacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz