Homo sociologicus

note /search

Pytania do egzaminu ekonomia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wstęp do ekonomii
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2226

. 2. Homo oeconomicus czy homo sociologicus? Racjonalność ekonomiczna i społeczna. Role społeczne...

Pozytywizm a dalszy rozwój socjologii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 966

socjologicznego, czyli w tym przypadku homo sociologicus i homo psychologicus związany z pytaniem jakie prawa...

Akty prawne i koncepcje

 • Uniwersytet Gdański
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Homo sociologicus (łac.) - model zachowania człowieka...

Socjologia Notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 826
Wyświetleń: 4718

uczestniczącej w wielu grupach o zmiennych, nieraz rozbieżnych systemach wartości. Homo oeconomicus Homo...

Socjologia wychowania, edukacji i oświaty

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1876

SOCJOLOGIA WYCHOWANIA, EDUKACJI I OŚWIATY 1. Socjologia wychowania jako jeden z najlepiej i najbardziej rozwiniętych działów socjologii ogólnej 2. Zakres socjologii wychowania SOCJOLOGIA WYCHOWANIA , jedna z dziedzin socjologii ściśle związana z pedagogiką społeczną, zajmująca się wychowaniem jako ...

Historia myśli socjologicznej - skrypt

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Historia Myśli Socjologicznej
Pobrań: 6426
Wyświetleń: 14252

Jest to skrypt stworzony na podstawie książki Jerzego Szackiego pt. 'Historia Myśli Socjologicznej' zawiera on esencję najważniejszych informacji z całej książki która jest literaturą obowiązkową na prawie wszystkich zajęciach na kierunku socjologia. Notatka zawiera zagadnienia takie jak: prawo nat...

Zagadnienia zarządzania strategicznego

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 721
Wyświetleń: 2282

Pyt.1 Jakie są główne wybory strategiczne konstytuujące strategię? W jaki sposób są ze sobą powiązane? W jaki sposób wybory te wpływają na sposób radzenia sobie z konkurencją? Czy firma może sprawnie działać nie podejmując takich wyborów? Zilustruj przykł a dami historycznymi i / lub sukcesów i p...

Zagadnienia zarządzania strategicznego czII

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1197

Pyt.1 Jakie są główne wybory strategiczne konstytuujące strategię? W jaki sposób są ze sobą powiązane? W jaki sposób wybory te wpływają na sposób radzenia sobie z konkurencją? Czy firma może sprawnie działać nie podejmując takich wyborów? Zilustruj przykł a dami historycznymi i / lub sukcesów i p...