Akty prawne i koncepcje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Akty prawne i koncepcje  - strona 1 Akty prawne i koncepcje  - strona 2 Akty prawne i koncepcje  - strona 3

Fragment notatki:


Akty prawne Własność intelektualna jest uregulowana w różnych gałęziach prawa. Zawiera konstrukcje typowe dla regulacji prawa rzeczowego , zobowiązań , a normy części ogólnej i prawa spadkowego stosuje się wprost do stosunków uregulowanych przez prawo własności intelektualnej. Podstawowymi jednak aktami prawnymi są:
ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
ustawa o ochronie baz danych,
ustawa Prawo własności przemysłowej ,
ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Zakres ochrony Dobra objęte prawem autorskim są chronione począwszy od momentu ich powstania, bez konieczności dokonywania ich rejestracji, i obejmuje na podstawie umów międzynarodowych prawie wszystkie kraje świata. Natomiast w przypadku przedmiotów własności przemysłowej dla większości z nich celu uzyskania pełnej ochrony prawnej wymagane jest:
dokonania ich zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP
wydania przez ten organ decyzji w sprawie udzielenia patentu , praw ochronnych lub praw z rejestracji.
Zakres tej ochrony jest w istotny sposób ograniczony. Obejmuje bowiem wyłącznie teren RP, a ewentualne jej rozszerzenie wymaga zgłoszeń w urzędach patentowych krajów, w których mają taką ochronę. Tantiema - procentowy udział autora ( kompozytora , filmowca, tłumacza) w dochodach uzyskanych z wystawionego dzieła (ze sztuki, z filmu lub z wykonania utworu itd.).
W spółkach jest to procentowy udział członków zarządów, rad nadzorczych i komisji rewizyjnych spółek w zyskach przedsiębiorstw . Znak towarowy - niepowtarzalna nazwa, fraza , symbol , logo , projekt, obraz lub motyw użyty przez przedsiębiorstwo podczas kampanii reklamowych w celu uzyskania jednoznacznej identyfikacji swoich towarów lub usług wśród konsumentów.
W większości krajów świata znak towarowy można zarejestrować w urzędzie patentowym , dzięki czemu inne osoby nie mogą go legalnie wykorzystywać bez zgody właściciela patentu. W tekstach i reklamach często widzi się symbol ™ obok napisu lub obrazka, który jest uważany przez firmę za jej znak towarowy, lub symbol ® oznaczający że znak został zarejestrowany w odpowiednim rejestrze znaków handlowych.
Ochrona znaku towarowego Głównym celem prawa handlowego jest ochrona przed nieporozumieniami i oszustwami odnośnie pochodzenia i jakości produktów. Odbywa się to w ten sposób, że właściciel znaku towarowego na drodze sądowej oprotestowuje wszystkie znaki konkurencji które uważa za identyczne lub zbyt podobne do swojego (np. napój o nazwie "Popsi" będzie oprotestowany przez producenta " Pepsi ").
Znak handlowy jest zabezpieczony , kiedy prawo pozwala właścicielowi powstrzymywać konkurencję przed popełnianiem nieautoryzowanego użycia znaku handlowego

(…)

… na otaczającą ją rzeczywistość społeczną.
4. Jest to istota bardzo "plastyczna". Może zmieniać się w harmonijny sposób w wyniku procesów społecznych (np.: socjalizacja, resocjalizacja, wychowanie) i realizować działania systemu społecznego, zaś sama pozbawiona jest możliwości dokonywania zmian w tym systemie.
Człowiek pracy jedna z kategorii typologicznych osobowości społecznej Floriana Znanieckiego
….
Homo economicus koncepcja jednostki zakładająca, że człowiek jako istota działająca racjonalnie dąży zawsze do maksymalizacji osiąganych zysków i dokonywania wyborów ze względu na wartość ekonomiczną rezultatów tych wyborów. W potocznym rozumieniu homo economicus to człowiek działający zgodnie z tą zasadą.
W naukowej formie została po raz pierwszy sformułowana przez szkockiego ekonomistę Adama Smitha…
… na otaczającą ją rzeczywistość społeczną.
4. Jest to istota bardzo "plastyczna". Może zmieniać się w harmonijny sposób w wyniku procesów społecznych (np.: socjalizacja, resocjalizacja, wychowanie) i realizować działania systemu społecznego, zaś sama pozbawiona jest możliwości dokonywania zmian w tym systemie.
Człowiek pracy jedna z kategorii typologicznych osobowości społecznej Floriana Znanieckiego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz