Socjologia Notatki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 707
Wyświetleń: 4382
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia Notatki - strona 1

Fragment notatki:

1. Socjologia jako dyscyplina naukowa. Powstanie socjologii jako odrębnej dyscypliny. Przedmiot badań socjologicznych. Subdyscypliny socjologii. Relacje między socjologią a innymi dziedzinami humanistyki. Główne nurty teoretyczne w socjologii: holizm – indywidualizm metodologiczny; nomotetyzm – idiografizm; stanowiska ontologiczne. Emergencja. Przełom antynaturalistyczny w humanistyce.

2. Makrostruktury. Typy ujęć struktury społecznej. Nierówności społeczne – władza, wiedza, bogactwo. Gospodarka a struktura społeczna. Zmiany struktury społecznej we współczesnej Polsce. Robotnicy, chłopi – klasy zanikające? Industrializacja i społeczeństwa postindustrialne. Problem ubóstwa. Podklasa. Problem klasy średniej. Stratyfikacja społeczna. Reprodukowanie struktury społecznej.

3. Ład społeczny. Typy ładu wg Ossowskiego. Więź społeczna. Typy więzi. Stosunki społeczne. Instytucje a organizacje. Kontrola społeczna. Socjologia problemów społecznych. Władza w społeczeństwie.

4. Teorie kultury. Kulturowy wymiar procesów gospodarczych. M.Weber – etyka protestancka a rozwój kapitalizmu. Normy i wzory zachowań. Socjalizacja i jej rodzaje. Teorie B. Malinowskiego i funkcjonalizm, M.Mead, P. Sorokina. Instytucjonalizm i neoinstytucjonalizm. Styl życia, czas wolny. Kultura organizacyjna.

5. Grupy społeczne. Zbiór – zbiorowość. Procesy wewnątrzgrupowe – facylitacja, konformizm, przesunięcie ryzyka, grupowe myślenie, naśladownictwo, dezindywidualizacja, dyfuzja odpowiedzialności, anonimowość. Struktury grupowe. Testy socjometryczne.

6. Wyjaśnianie ludzkich zachowań i działań społecznych. Behawioryzm. Teoria nagród i kar. Teoria postaw. Teoria działań społecznych M.Webera. Koncepcja definicji sytuacji. Czynności autoteliczne. Teoria ról społecznych. Osobowość społeczna. Interesy a działania. Koncepcje człowieka.

7. Paradygmat interpretacyjny – podstawowe założenia. Społeczne tworzenie rzeczywistości. Interakcjonizm symboliczny. Koncepcja dramaturgiczna E. Goffmana, Etnometodologia. Teoria ugruntowana.

8. Teorie zmiany i rozwoju społecznego. Teorie integracyjne i koercyjne. Historycyzm K.Poppera. Ewolucjonizm i neoewolucjonizm. Dyfuzjonizm. Teorie modernizacji i rozwoju zależnego. Społeczeństwa ponowoczesne.

9. Metody i techniki badań socjologicznych – badania ilościowe i jakościowe.


SOCJOLOGIA OGÓLNA
1. Socjologia jako dyscyplina naukowa. Powstanie socjologii jako odrębnej dyscypliny. Przedmiot badań socjologicznych. Subdyscypliny socjologii. Relacje między socjologią a innymi dziedzinami humanistyki. Główne nurty teoretyczne w socjologii: holizm - indywidualizm metodologiczny; nomotetyzm - idiografizm; stanowiska ontologiczne. Emergencja. Przełom antynaturalistyczny w humanistyce.
2. Makrostruktury. Typy ujęć struktury społecznej. Nierówności społeczne - władza, wiedza, bogactwo. Gospodarka a struktura społeczna. Zmiany struktury społecznej we współczesnej Polsce. Robotnicy, chłopi - klasy zanikające? Industrializacja i społeczeństwa postindustrialne. Problem ubóstwa. Podklasa. Problem klasy średniej. Stratyfikacja społeczna. Reprodukowanie struktury społecznej. 3. Ład społeczny. Typy ładu wg Ossowskiego. Więź społeczna. Typy więzi. Stosunki społeczne. Instytucje a organizacje. Kontrola społeczna. Socjologia problemów społecznych. Władza w społeczeństwie.
4. Teorie kultury. Kulturowy wymiar procesów gospodarczych. M.Weber - etyka protestancka a rozwój kapitalizmu. Normy i wzory zachowań. Socjalizacja i jej rodzaje. Teorie B. Malin

(…)

…;
BARDZIEJ SĄ DOŚWIADCZENI W NARZUCANIU DEFINICJI „NIEZWYKŁEJ” SYTUACJI W SYTUACJACH PODOBNYCH;
GORSZY JEST ICH STOSUNEK DO PARTNERA;
WYŻSZY JEST ICH STATUS W PORÓWNANIU DO OBROŃCÓW „NORMALNOŚCI” SYTUACJI;
MNIEJ DRASTYCZNE DZIAŁANIE WYMAGANE JEST DZIĘKI PRZYJĘCIU „NIEZWYKŁOŚCI” SYTUACJI.
STRUKTURA SPOŁECZNA - wg Stanisława Ossowskiego - UKŁAD STOSUNKOW MIĘDZYLUDZKICH, ZALEŻNOŚCI, DYSTANSÓW I HIERARCHII…
… - psychologiczne
Analiza struktury społecznej w terminach relacji społecznych, szczególnie relacji kontroli i podporządkowania pewnych grup przez inne jest ujmowane jako podejście klasowe.
Dystrybucja powszechnie pożądanych dóbr - podejście stratyfikacyjne.
Podejście socjo - psychologiczne - wyodrębnienie kategorii społecznych charakteryzujących się podobnym systemem wartości, podobną tożsamością…
….
Deinstytucjonalizacja religijności - prywatyzacja religii.
Przejście od tradycyjnych wartości - obowiązku do wartości samorealizacyjnych.
PLURALIZM KULTUROWY
Pluralizm wartości, wzorów osobowych i wzorów zachowań.
Mnogość wyznań i religii (pluralizm religijny), wartości (pluralizm aksjologiczny), grup społecznych (pluralizm społeczny), stylów i „filozofii” życia (pluralizm kulturowy) oraz sił politycznych (pluralizm polityczny).
Odchodzenie od „losu” do „wyboru” od „przymusu” do „zmiennych możliwości”.
Nie ma jednej obiektywnej prawdy. Każdy, kto głosi, iż jego prawda jest jedyna albo najlepsza jest totalitarystą. Upadek monopoli definiujących sensy i znaczenia. Nie odczuwa się potrzeby całości.
STRUKTURALNY INDYWIDUALIZM
Indywidualizacja stylów życia i sposobów bycia. Wyzwolenie jednostki z wszelkich przymusów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz