Homilia - strona 2

Grzegorz z Nyssy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1029

O stworzeniu człowieka Komentarz do Pieśni nad Pieśniami Pięć homilii o Modlitwie Pańskiej Ascetyczne...

Klemens Rzymski "List do Koryntian"

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

nie jest jego autorstwa. Jest to homilia skierowana do pierwszego lub drugiego pokolenia etnochrześcijan. Powstała ok. 130...

Jan Damasceński - dzieła i teologia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

jest bardzo różnorodne i obfite. Na uwagę zasługują dwa cykle mów: Homilie o Wniebowzięciu NMP - wygłoszone...

Eucharystia - Ostatnia Wieczerza

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Hieronim Kaproń
 • Liturgika - sakramenty
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1092

, wygłaszano homilie, śpiewano Psalmy i Hymny, odmawiano wspólnie modlitwy, pocałunek pokoju i zgody, zbierano...

Sakrament Bierzmowania - opis i znaczenie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Hieronim Kaproń
 • Liturgika - sakramenty
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2016

powszechnych homilii rozróżnia chrzest od bierzmowania i stamtąd bierze nazwę CONFIRMOTIO- od tamtej pory...

Cyryl Jerozolimski - życiorys

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 938

bądź już jako biskup (350?) nie głosił homilii skierowanych do ludu Jerozolimy. Zostały one zebrane...

Hieronim - życiorys i poglądy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

. Komentarz i Homilie do Pnp. • 398-9 - Tłumaczy De principiis Orygenesa, aby wykazać fałszerstwa Rufina (tł...

Ojcowie kapadoccy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

punktu widzenia, najważniejszym dziełem Bazylego jest „Hexaemeron” (dziewięć „Homilii o sześciu dniach...

Biskup i jego władza-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Józef Kloch
 • Kościół katolicki w Polsce i na świecie
Pobrań: 322
Wyświetleń: 749

słowa, zwłaszcza homilii i nauczania katechetycznego tak, żeby wszystkim była przekazywana cała nauka...

Orygenes - życiorys i poglądy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1120

wskazujące na różnice. Efekt: poprawiony tekst LXX. Homilie: Rdz, Wj, Kpł, Lb, Joz, Sdz, Jer, Pnp, Ps...