Hodowla roślin

Zasady przyznawania patentów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. kpt.ż.w. Piotr Lewandowski
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1036

i zbywalności Nie można dostać patentu na: -Nowe odmiany roślin, ras zwierząt oraz biolog. sposoby hodowli...

Markery, sem VI

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Diagnostyka molekularna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1792

czy w hodowli roślin. MARKERY MOLEKULARNE: -markery białkowe (wykorzystanie polimorfizmu białek): izoformy...

Urząd patentowy i prawo patentowe.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

publicznym lub dobrymi obyczajami odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli...

Wynalazek - istota i uzasadnienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 595

, tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo) Odmiana roślin lub rady zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin...

Prawo patentowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Szafranek
 • Prawo autorskie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 637

z porządkiem publicznym, na odmiany roślin, razy zwierząt, czysto biologiczne sposoby hodowli roślin i zwierząt...