Wynalazek - istota i uzasadnienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wynalazek - istota i uzasadnienie - strona 1 Wynalazek - istota i uzasadnienie - strona 2

Fragment notatki:


Wynalazek- istota i uzasadnienie Istota systemu patentowego - właściwy organ państwowy (urząd patentowy) na mocy decyzji udziela wynalazcy- następcy prawnemu- innemu wskazanemu podmiotowi wyłączne prawo eksploatacji wynalazku, w przewidzianym przez przepisy państwa udzielającego.
Wielość praw wyłącznych ze względu na ilość patentów uzyskanych w poszczególnych państwach. Obecnie są tylko wspólne mechanizmy, które umożliwiają szybkie uzyskanie ochrony w wielu państwach, ale nie ma na poziomie regionalnym czy międzynarodowym wspólnej regulacji.
Prawo patentowe- odnosi się do praw wyłącznych wynalazków, patent chroni wynalazek. Potrzeba ochrony patentowej:
1.Teorie klasyczne:
Racje moralne
- teoria prawa naturalnego - J. Lock- owoce pracy są własnością tego kto je stworzył
- teoria nagrody- twórcą/wynalazcą należy się słuszna i sprawiedliwa nagroda za to co stworzył, przyczyniając się do rozwoju ludzkości, postępu
Racje praktyczne
- teoria zachęty/motywacji- jeżeli wynalazca będzie miał gwarancję, że swój wynalazek będzie mógł eksploatować na własność przez jakiś czas, co zachęca potencjalnych wynalazców, postać quasiwłasnościowa
- teoria umowy i ujawniania - umowa z wynalazcą, w momencie ujawnienia daje się ochronę i prawo do wyłącznej eksploatacji wynalazku
2.Teoria nowoczesna
Koncepcja ,,konkurencji badawczej”- jak wpływa przyznanie praw wyłącznych wynalazcom na produkcję i innowację. Informacja, że coś zostało opatentowane skłania do przeniesienia inwestycji na inne obszary- przedsiębiorcy szukają i inwestują swój kapitał w obszary jeszcze nie odkryte.
Przyznanie praw wyłącznych jest sprzeczna z prawem konkurencji, gdyż przyznaje się wynalazcom monopol. Jest to argument przeciwko ochronie tych praw. Nie na wszystkie wynalazki można uzyskać patent, nie wszystkie wynalazki mogą być chronione, także nie wszystko jest wynalazkiem- wyważenie interesów przedsiębiorców i wynalazców.
Wynalazek- pojęcie, zakres prawa z patentu W znaczeniu podmiotowym- wytwór umysłu ludzkiego (kreatywność)
W znaczeniu przedmiotowym- rozwiązanie pewnego zagadnienia technicznego nadającego się do praktycznego zastosowania (zupełność)
Nie są wynalazkami: 1) Odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne; 2) Wytwory o charakterze jedynie estetycznym; 3) Plany, zasady i metody dotyczące działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier; 4) Wytwory, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki; 5) Programy do maszyn cyfrowych; 6) Przedstawienie informacji
Kategorie wynalazków: Produkty - substancje lub mieszaniny


(…)

…- czy jest częścią stanu faktycznego? - wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej
Poziom wynalazczy- czy wynika w sposób oczywisty dla znawcy ze stanu techniki? - rozwiązuje problemy dotąd podejmowane bezskutecznie, zaspokaja nowe potrzeby społeczne, wykorzystuje zastosowanie środka, który tworzy nowe rozwiązanie
Przemysłowa stosowalność- czy może być wykorzystywany w działalności przemysłowej?- urzeczywistnienie wynalazku, stosowanie wynalazku z identycznym skutkiem w powtarzalny sposób, realizacja konkretnego praktycznego celu
Znawca- każdy kto dysponuje odpowiednim poziomem wiedzy w danej dziedzinie, zgodnie ze stanem techniki (nie jest to poziom ogólny, mówimy tutaj o specjalistach w danej dziedzinie).
Wynalazki…
… wyłączone spod ochrony prawnej:
Wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami (nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku, tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo)
Odmiana roślin lub rady zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt (nie dotyczy mikrobiologicznych sposobów hodowli ani wytworów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz