Zasady patentowania - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady patentowania - wykład - strona 1 Zasady patentowania - wykład - strona 2

Fragment notatki:

M. K_pi_ski. Notatka składa się z 2 stron.
Wykład 4 - 24.10.2012 Art. 27 PWP: Możliwość wytworzenia wytworu lub wykorzystania sposobu.
Zupełność: w tym sensie, że osoba fachowca w danej dziedzinie jest w stanie na podstawie opisu patentowego, wykorzystując zawarte w nim informacje, wykorzystać dany wynalazek. Pełny opis wynalazku - bez luk. Wynalazca nie może ukrywać pewnych części.
Powtarzalność rezultatu: nie są wynalazkami takie rozwiązania, które mają jednorazowy charakter.
Należyte ujawnienie: pozwalające dla fachowca w danej dziedzinie zrozumieć sposób działania i istotę danego wynalazku.
Społeczna użyteczność: Korzystne skutki wynalazku w odniesieniu do obecnego stanu techniki. Wynalazki szkodliwe społecznie nie podlegają ochronie. Wyjątkiem są wynalazki służące obronności państwa. Patent Kwestia niemożności opatentowania: Nie można opatentować: - odkrycia i teorie naukowe
- metody matematyczne (praktyczne zastosowania mogą być jednak patentowane np. kalkulatory wykorzystujące metody liczenia)
- plany, zasady i metody działalności umysłowej lub gospodarczej
- gry
- wytwory o charakterze wyłącznie estetycznym (z wyjątkiem cech estetycznych będących wynikiem zastosowania środków technicznych - np. nowy bieżnik opony)
- wytwory niemożliwych do wykorzystania w świetle zasad nauki. (o ile błędna teoria naukowa nie stoi na przeszkodzie patentu działającego urządzenia, to magiczne urządzenia nie będą patentowane - np. różdżki, rower do jazdy na księżyc)
- programy do maszyn cyfrowych (wyklucza się programy jako takie, a nie nowe cechy komputera, sieci komputerowych, czyli dopuszcza się patentowanie programów dających nowy skutek techniczny)
- przestawienia informacji (nadają się do patentowania urządzenia umożliwiające gromadzenie informacji)
- inne o charakterze abstrakcyjnym
*metody nauki języka
* szybkiego czytania
* relaksu
* rozwiązywania krzyżówek czy wyszukiwania synonimów
* Jeżeli metody zakładają wykorzystywanie urządzeń, to mogą być ewentualnie opatentowane np. komputer, urządzenie ładujące lub liczące w metodzie, wysłanie towarów drogą morską
* odmiany roślin i rasy zwierząt: nie można ich opatentować, osobna ustawa o ochronie roślin, chroniona roślina musi być: nowa, odrębna, wyrównana (wystarczająco jednolita w procesie rozmnażania), trwała
* sposoby leczenia ludzi i zwierząt oraz sposoby diagnostyki ludzi lub zwierząt.
W USA tendencja do patentowania metod biznesowych i pewnych metody nauczania golfa.
Patent jako prawo majątkowe: Osobą uprawnioną jest twórca lub osoba, na którą to prawo zostało przeniesione. Ewentualnie pracodawca, który zatrudnia wynalazcę.


(…)


Czas ochrony patentu:
20 lat od pierwszego zgłoszenia w U.P. lub E.U.P - wcześniejsze pierwszeństwo nie ma znaczenia
SPC (Supplementary Patent Certificate) rozdział 5, primo produkty lecznicze i środki ochrony roślin - przedłużenie do 5 lat - 18 okresów ochronnych rosnące opłaty - od 480zł za pierwsze trzy lata do 1550 zł za 20 rok ochrony
Zakres wyłączności określony negatywnie - art. 66 PWP…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz