Patent - rodzaje, omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Patent - rodzaje, omówienie - strona 1 Patent - rodzaje, omówienie - strona 2

Fragment notatki:

M. K_pi_ski. Notatka składa się z 2 stron.
Wykład 5 - 07.11.2012 -Patent na nowe zastosowanie znanej substancji art. 25 ust. 4 pwp obejmuje wytwory przygotowane do stosowania: art. 65 pwp
-Zakaz nadużywania patentu art. 68 pwp polega na uniemożliwianiu korzystania z wynalazku dla celów publicznych. Niezaspokojony rynek, niedostateczna ilość lub jakość wyrobów, nadmierne ceny.
-Sankcją licencja przymusowa art. 82 ust 1 p 2
Ograniczania wyłączności: 69 pwp: przywilej komunikacyjny: jeżeli wynalazek jest w środkach komunikacji wykorzystywany
różnice stosowanie dla celów: badawczych, doświadczalnych, w celu oceny, analizy lub nauczania
wąska interpretacja rozciąga się na wytwarzanie i używanie
korzystanie dla celów państwowych 69 ust 1 p 2 niewyłączne
Z mocy decyzji ministra lub wojewody 69 ust. 2 pwp
Należy się za to wynagrodzenie 69 ust. 4
Korzystanie dla celów rejestracji lub zezwolenia na dopuszczenie do obrotu produkty lecznicze wyj. Bolara 69 ust 1 p 4:
Wyczerpanie patentu art. 70: Koncepcje: światowe, regionalne, krajowe.
Odpowiedź w art. 70 ust. 2 regionalne
Obejmuje:
-oferowanie do sprzedaży
-wprowadzenie do obrotu
-import
Na terenie UE istnieje koncepcja regionalnego wyczerpania praw patentu. Jeśli uprawniony w jednym kraju wprowadzi do obrotu chroniony wyrób do obrotu, to nie może już powstrzymać dalszego krążenia wyrobu w prawach UE. Warunkiem jest jednak, żeby udostępnienie dotyczyło fizycznych wyrobów. Jeśli jednak to wyjdzie gdzieś poza Europę, to będzie już naruszeniem prawa patentowego.
Prawa korzystających uprzednio art. 71 ust 1 pwp: Prawo majątkowe względne
Dające bezpłatne korzystanie z wynalazku
W dotychczasowym zakresie
Może być wpisane do rejestru
Jak ktoś korzystał z wynalazku przed opatentowaniem to może dalej z niego korzystać, ale tylko w tym samym zakresie i tylko w swoim przedsiębiorstwie.
Prawa korzystających następczo art. 75 pwp: Nabywca patentu w dobrej wierze, a potem został unieważniony czy przeniesiony na rzecz innej osoby
Uzyskujący patent w dobrej wierze
Licencjobiorca w dobrej wierze:
-korzystający z wynalazku przez co najmniej rok
-lub przygotował wszystko do korzystania.
Patent zostaje przeniesiony na uprawnionego art. 74 pwp. Korzystając następczo może nadal korzystać w swoim przedsiębiorstwie. Musi jednak wnosić wynagrodzenie, może sięwpisać do rejestru patentowego.
Rodzaje patentów: Patent zwykły czas ochrony 20 lat + SPC pod warunkiem uiszczenia opłat okresowych (produkty lecznicze i środki ochrony roślin)

(…)

… z wygaśnięciem patentu głównego art. 91 pwp.
Zakres przedmiotowy patentu wyznaczają zastrzeżenia patentowe art. 63 ust 2 pwp. Opis wynalazku i rysunki służą wykładni zastrzeżeń - składniki zgłoszenia określa art. 31 pwp. Część znamienna zastrzeżeń po słowach „znamienny tym, że”. Reszta to część nieznamienna.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz