Histogram - strona 12

Pojęcie jakości - omówienie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Monika Łobaziewicz
  • Zarządzanie jakością
Pobrań: 98
Wyświetleń: 644

kontrolne c) stratyfikacja d) diagram Ishikawy (ryba) e) histogram f) diagram Pareto g) diagram korelacji 7...

Teoria sygnałów - test

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 861

 WBFM jest zbliżone kształtem do  histogramu generowanych częstotliwości  b)   c)   20. Efekt apertury...

Analiza dwóch zmiennych

  • Politechnika Śląska
  • Statystyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 413

Razem 90 1 x Wykres 1. Histogram częstości zmiennej å Za pomocą histogramu można odczytać jaki odsetek...