Agregacja danych w klasy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Agregacja danych w klasy-opracowanie - strona 1 Agregacja danych w klasy-opracowanie - strona 2 Agregacja danych w klasy-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Kartografia tematyczna - wykład 2
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Kartografia
wykład 2
Metody agregacji danych
dr inż. Zbigniew Muszyński
Wrocław, 2012
1
• Dane nieprzetworzone dają trudny do interpretacji
obraz graficzny
• Agregacja danych – systematyczne pogrupowanie
danych w klasy (przedziały) na podstawie jednej
lub kilku cech
• Nie może być za dużo klas (przedziałów) człowiek dobrze rozróżnia nie więcej niż 7-9 klas
• Istnieje duża ilość różnych metod agregacji
danych
2
Z. Muszyński 2012
str. 1
Kartografia tematyczna - wykład 2
• Podział metod ze względu na sposób określenia
granic klas:
a) metody graficzne
metoda wykorzystująca wykres wartości
(słupkowy)
metoda wykorzystująca wykres częstotliwości
(histogram)
b) metody matematyczne
pozostałe metody
3
• Podział metod ze względu na zmianę rozpiętości
klasy:
a) metody wyznaczające klasy o stałym elemencie
(o stałej rozpiętości, liczebności, powierzchni)
metoda podziału równowartościowego
metoda podziału na klasy o równej liczebności
metoda podziału na klasy o równej powierzchni
metoda średnich zagnieżdżonych
metoda odchyleń standardowych
4
Z. Muszyński 2012
str. 2
Kartografia tematyczna - wykład 2
b) metody wyznaczające klasy o systematycznie
zmieniającej się rozpiętości (rosnącej lub malejącej)
metoda ciągu arytmetycznego
metoda ciągu geometrycznego
metoda ciągu harmonicznego
c) metody wyznaczające klasy o nieregularnej
zmienności rozpiętości
metoda wykorzystująca wykres wartości
(słupkowy)
metoda wykorzystująca wykres częstości
(histogram)
metody iteracyjne
5
Metoda podziału na klasy o równej liczebności
Numer i nazwa obrębu
20
8
14
5
6
3
16
13
1
4
15
17
9
2
11
18
10
21
7
12
19
Z. Muszyński 2012
Żabin
Masełkowice
Swierczów
Karów
Lipowiec
Bogucin
Wągroda
Szaszorowice
Bartodzieje
Głobice
Tarpno
Wioska
Miechów
Bełcz Wielki
Niechlów
Wroniniec
Naratów
Żuchlów
Łękanów
Siciny
Wronów
Powierzch.
obrębu [ha]
291.76
713.02
515.14
356.07
433.77
167.55
458.73
531.64
382.92
623.42
427.38
404.05
672.47
642.44
1442.91
655.15
692.25
915.13
1285.51
2289.24
1154.67
Liczb.
gospod.
rolnych
6
10
11
11
11
12
12
13
14
18
19
20
21
25
36
39
40
47
49
51
57
liczba obrębów
=
liczba klas
ilość obrębów
w klasie
21 obrębów / 4 klasy ≈ 5 obrębów
w klasie
IIklasa
klasa
6.0
÷
11.5
II klasa
II klasa
11.6 ÷
18.5
III klasa
III klasa
18.6 ÷
37.5
IV klasa
IV klasa
37.6 ÷
57.0
powstały przez powiększenie o 0.1
powstały jako średnia
z rozdzielonych obserwacji
6
str. 3
Kartografia tematyczna - wykład 2
Metoda podziału na klasy o równej powierzchni
Powierz- SkumuloLiczb.
wana
chnia
powierzch. gospod.
obrębu
rolnych
[ha]
[ha]
Numer i nazwa
obrębu
20
8
14
5
6
3
16
13
1
4
15
17
9
2
11
18
10
21
7
12
19
Żabin
Masełkowice
Swierczów
Karów
Lipowiec
Bogucin
Wągroda
Szaszorowice
Bartodzieje
Głobice
Tarpno
Wioska
Miechów
Bełcz Wielki
Niechlów
Wroniniec
Naratów
Żuchlów
Łękanów
Siciny
Wronów
291.76
713.02
515.14
356.07
433.77
167.55
458.73
531.64
382.92
623.42
427.38
404.05
672.47
642.44
1442.91
655.15 ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz