Wykład - Klasy szefów misji i sprawa procedencji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Klasy szefów misji i sprawa procedencji - strona 1

Fragment notatki:

Klasy szefów misji i sprawa procedencji.
W myśl artykułu 14 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 18 kwietnia 1961 r. szefowie misji dyplomatycznych dzielą się na trzy klasy:
ambasadorów i nuncjuszów, akredytowanych przy głowach państw, oraz innych szefów misji równorzędnego stopnia; posłów, ministrów i internuncjuszów, akredytowanych przy głowach państw; chargé d'affaires, akredytowanych przy ministrach spraw zagranicznych. Państwa uzgadniają między sobą klasę, do której powinni należeć szefowie ich misji, przy czym obowiązuje zasada wzajemności (raczej nie spotyka się sytuacji, gdy państwo X wysyła do państwa Y ambasadora, a państwo Y do państwa X posła).
Zagadnienie procedencji (pierwszeństwa)
W Regulaminie Wiedeńskim przyjęto, ze w ramach tej samej klasy pierwszeństwo ustala się według starszeństwa w pełnieniu misji, tzn. od daty urzędowego zawiadomienia o przybyciu do państwa przyjmującego
Zasadę tę utrzymała z niewielką modyfikacją Konwencja Wiedeńska. Szefowie misji korzystają z pierwszeństwa w obrębie swojej klasy zgodnie z kolejnością dat i godzin objęcia funkcji
W niektórych państwach katolickich pierwszeństwo tradycyjnie przysługiwało przedstawicielom papieża. Konwencja Wiedeńska to potwierdziła


(…)


Klasy szefów misji i sprawa procedencji.
W myśl artykułu 14 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 18 kwietnia 1961 r. szefowie misji dyplomatycznych dzielą się na trzy klasy:
ambasadorów i nuncjuszów, akredytowanych przy głowach państw, oraz innych szefów misji równorzędnego stopnia; posłów, ministrów i internuncjuszów, akredytowanych przy głowach państw; chargé d'affaires, akredytowanych przy ministrach spraw zagranicznych. Państwa uzgadniają między sobą klasę, do której powinni należeć szefowie ich misji, przy czym obowiązuje zasada wzajemności (raczej nie spotyka się sytuacji, gdy państwo X wysyła do państwa Y ambasadora, a państwo Y do państwa X posła).
Zagadnienie procedencji (pierwszeństwa)
W Regulaminie Wiedeńskim przyjęto, ze w ramach tej samej klasy pierwszeństwo ustala się według starszeństwa w pełnieniu misji, tzn. od daty urzędowego zawiadomienia o przybyciu do państwa przyjmującego
Zasadę tę utrzymała z niewielką modyfikacją Konwencja Wiedeńska. Szefowie misji korzystają z pierwszeństwa w obrębie swojej klasy zgodnie z kolejnością dat i godzin objęcia funkcji
W niektórych państwach katolickich pierwszeństwo tradycyjnie przysługiwało przedstawicielom papieża. Konwencja Wiedeńska…

Klasy szefów misji i sprawa procedencji.
W myśl artykułu 14 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 18 kwietnia 1961 r. szefowie misji dyplomatycznych dzielą się na trzy klasy:
ambasadorów i nuncjuszów, akredytowanych przy głowach państw, oraz innych szefów misji równorzędnego stopnia; posłów, ministrów i internuncjuszów, akredytowanych przy głowach państw; chargé d'affaires…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz