Teoria sygnałów - test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria sygnałów - test - strona 1

Fragment notatki:


1.  W układzie liniowym i stacjonarnym:  a)    b)    c)  Przekształcenie sygnału wejściowego opisuje operacja splotu sygnału wejściowego i  odpowiedzi impulsowej systemu  2.  Modelem układu liniowego, stacjonarnego, o stałych skupionych jest:  a)    b)  Odpowiedź układu na skok jednostkowy  c)    3.  Układ liniowy może:  a)    b)    c)  Wytwarzać sygnał wyjściowy zmieniający się liniowo w czasie  4.  Czy niezmiennikiem układu liniowego, stacjonarnego może być:  a)  Funkcja wykładnicza o wykładniku zespolonym  b)    c)    5.  Zaznacz prawidłowy warunek ortogonalności dwóch rzeczywistych sygnałów w przedziale  czasu o długości  :  a)    b)    c)    6.  Zaznacz prawidłowy zestaw wzorów określających wykładniczy szereg Fouriera:  a       b)       c        7.  Który ze wzorów przedstawia twierdzenie Parsevala dla szeregu Fouriera:  a)    b)    c)    8.  Zaznacz definicję średniej mocy sygnału zespolonego:  a)    b)    c)    9.  Zaznacz prawidłową definicję splotu dwóch sygnałów przyczynowych:  a)    b)    c)      10.  Czy odpowiedź impulsowa filtru jest:  a)    b)    c)  Sygnałem wyjściowym filtru, gdy sygnałem wejściowym jest sygnał harmoniczny?  11.  Charakterystyki amplitudowo‐częstotliwościowe sygnału wejściowego filtru i transmitancji  filtru:  a)    b)  Dodają się?      12.  Wybierz prawidłowy zapis właściwości próbkującej impulsu (delty) Diraca:  a)  ( ) ( ) ( ) ( ) 0 0 0 t t t x t t t x − = − δ δ   b)    c)    13.  Przekształcenie Hilberta sygnału polega na:  a)    b)  Przesunięciu w fazie wszystkich częstotliwości składowych sygnału o   i  proporcjonalnej do częstotliwości zmianie ich amplitud?        14.  Zaznacz prawidłowe sformułowanie dla sygnału analitycznego  :  a)  Część rzeczywista sygnału analitycznego jest sygnałem w kwadraturze    b)    c)    15.  Zaznacz prawidłowy wzór opisujący próbkowanie idealne sygnału:  a)    b)  ( ) ( ) ( ) ∑∞ ∞ − − = nT t t x t x δ s   c)    16.  Zaznacz prawidłowy wzór opisujący modulację amplitudy AM:  a)    b)    c)  ( ) ( ) [ ] t t kx A t 0 0 cos 1 ω ϕ + =   17.  Zaznacz prawidłowy wzór opisujący tonową modulację częstotliwości FM  (sygnał modulujący  t a t x m cos ) (

(…)

… częstotliwości WBFM jest zbliżone kształtem do 
histogramu generowanych częstotliwości 
b)  
c)  
20. Efekt apertury to zniekształcenia widma sygnału spróbkowanego: 
a)
b) W próbkowaniu chwilowym 
c)
1. W układzie liniowym i stacjonarnym: 
a)
b)
c) Przekształcenie sygnału wejściowego opisuje operacja splotu sygnału wejściowego i 
odpowiedzi impulsowej systemu 
2. Modelem układu liniowego, stacjonarnego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz