Herbert Spencer - strona 6

Organizacja socjologii

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2660

. Kolejnym kierunkiem był ewolucjonizm, a jego najważniejszym reprezentantem był Herbert Spencer. Stwierdził...

Wschodnie systemy polityczne - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 952

19sto wiecznych rewolucjonistów, np. Herbert Spencer, można mowic również o przedstawicielach...

Wstęp do pozytywizmu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 945

klasyczne. Dopiero w końcu wieku uczniowie szkół realnych uzyskali prawo wstępu na uczelnie wyższe. Herbert...

Modele biegunowe - socjologia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1106

i stary porządek. Takie biegunowe typologie pochodzą od Herberta Spencera (społeczeństwo militarne...

Rozwój socjologii - historia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 994

trwałe miejsce w historii socjologii. Herbert Spencer (1820-1903). Dzieło Comtea zostało rozwinięte...

Teorie grupy społecznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1876

TEORIA FUNKCJONALNO-STRUKTURALNA Źródła teorii: August Comte, Herbert Spencer, Emile Durkheim...

Bolesław Prus - referat.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2009

i ze społeczeństwem. Sformułował program pozytywistyczny, w którym próbował dostosować teorie Herberta Spencera...

Socjologia zmiany - wykład 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia zmiany
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2079

, fatalizmu, finalizmu, progresywizm, uniformizm, jednoliniowość August Comte prawo trzech stadiów Herbert...