Wschodnie systemy polityczne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wschodnie systemy polityczne - wykład - strona 1 Wschodnie systemy polityczne - wykład - strona 2 Wschodnie systemy polityczne - wykład - strona 3

Fragment notatki:

dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk. Notatka składa się z 4 stron.
Wschodnie systemy polityczne-17.11.2011. Problemy modernizacji współczesnych systemów politycznych.
Związana jest z elementami zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, które wpływaja i modernizują system polityczny. Są one istotne, bo po pierwsze zwiększają efektywność funkcjonowania systemów politycznych to powoduje modernizacja. Po drugie kwestia ta powoduje również to że system polityczny staje się skuteczny, lepiej funkcjonuje a po trzecie jest bardziej sterowny, w zakresie procesów społecznych. Przedsięwzięcia modernizacji napotykają zjawiska które przyspieszają lub opóźniają ten proces. Te które przyspieszają to np. europeizacja czy transformacja, z drugiej strony elementy które opóźniają: zachowania, postawy niektórych grup społecznych np. grupy interesu czy nacisku(związki zawodowe), aspiracja elit politycznych powoduje, że te procesy są również hamowane. Mówiąc o modernizacji trzeba sobie powiedzieć co jest istotą modernizacji-ten zakres problematyczny jest bardzo szeroki, odnosi się zarówno do elementów systemu politycznego jak jest również inspiracją kultury, ekonomii, polityki czy gospodarki. Dotyczy przede wszystkim przewartościowania współczesnego społeczeństwa, oraz uwarunkowań gospodarczych, oraz wpływa na przekształcenia związane z gospodarką.
Modernizacja opróćz tych 2 elementów, dotyczy rozwiązań normatywnych, które też podlegają procesom modernizacji oraz zachowań politycznych, które nie są obojętne na procesy modernizacyjne. Geneza modernizacji - lata 50te XX wieku, w teorii modernizacji pojawiło się stwierdzenie głoszone przez Janes Alben, który mowil ze modernizacja jest rozumiana jako przemiana społeczna, I jest ona tu ukazywana jako element uprzemysłowienia czy demokratyzacji. Michael Prince- w swoich poglądach dotyczących modernizacji, - modernizacja jest dzieckiem wiary która panowała w latach 50tych ,dzieckiem postępu. Z jego poglądu modernizacja , wprowadza dychotomię i ta dychotomią objawia się w dwoch elementach : tradycyjne i nowoczesne. Odnosi się do przekształceń wewnątrz społeczeństw, przede wszystkim związana jest z procesem globalizacji, gdzie globalizacją się jednostki jak i społeczeństwa. Modernizacja jest procesem wielopoziomowym, wielotorowym, i jego głębokość siła są zróżnicowane. Modernizacja oddziaływując na system polityczny nie modernizuje jego jednakowo we wszystkich elementach, zależy to od jej siły dynamiki itp. W początkowych okresach jej definiowania modernizacja miala dużo z elementów ewolucjonizmu, zaczęto pozniej odchodzi od tej teorii ewolucjonizmu, i zaczęto określać ją jako pewne działania, planowe działania, których efektem jest naśladowanie i przeszczepianie do systemów politycznych wzorców i osiągnięć innych krajów. Proces jest procesem,który jest efektem zetkniecia się społeczeństw zmodernizowanych, które maja tendencje do zawierania zmian i one stykaja się ze społeczeństwami niezmodernizowanymi, w których wywolują przeobrażenia. Można stwierdzić , że modernizacja jest rozumiana jako pewien efekt pozytywny, polegajacy na tym że coś co jest nie zmodernizowane czerpie z elementów zmodernizowanych i czerpie z nich. W Poglądach , np. Louliusa Vega- modernizacja w elemencie pesymistycznym- dochodzi do wniosku ze modernizacyjne elementy, zabiegi doprowadzaja w systemie politycznym do zwycięstwa tego co nowoczesne ale kosztem zniszczenia tradycyjnych struktur i upadku starych wartości.


(…)

…. Po czwarte mówiąc o tej kwestii mowią ze jest to ciąg kierunkowych przemian i zmian w społeczeństwie które prowadza do unowocześnienie, czyli pzrejscia od tradycyjności do nowoczesności. Modelem są modele systemow politycznych Europy Zachodniej i również system polityczny USA. Czerpiąc z dyskursu naukowego innych naukowców, możemy mówić o przedstawicielach niemieckiej szkoły historycznej w ekonomii np. Bruno Hilderbland, Carl Brusher, Werner Zobar,? Można mowic o dorobku 19sto wiecznych rewolucjonistów, np. Herbert Spencer, można mowic również o przedstawicielach dychotomicznej wizji społecznej np. Emil Duker? Oraz poglądy Maxa Webera. - literatura zachodnia związana modernizacją.
Samuel Hantington-modernizacja wg niego to jest przede wszystki m proces łączący industrializację , urbanizację…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz