Habsburgowie - strona 19

Polacy podczas I wojny - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Polski
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1169

włączenia Polski, jako trzeciego członu, do monarchii austro - węgierskiej, pod berłem Habsburgów (tzw...

Górny Śląsk - geografia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

pod władzą Habsburgów Od 1742 bez Cieszyna i Opawy był w granicach Prus pod panowaniem Hohenzollernów XIII...

Historia powrzechna do 1918r

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 987

Historia Pow szechna 1789-1918 Francja XIX - wiek pary i elektryczności. Maszyna, kredyt. Kapitalizm od Rewolucji Fr, ale wcześniej w Anglii i Hol. System republikański we Fr. Rewolucja Fr była rew burżuazyjną . Francja potentat w wytwarzaniu art. luksusowych. RF stanowi genezę osiągnięć techni...

Historia Nowożytna - ćwiczenia

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Ilona Błaszczyk
 • Historia nowożytna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2387

dyplomatyczna Francji, która, nie chcąc wzmocnić Habsburgów, dążyła do zgody między Szwecją a Rzeczypospolitą...

Systemy państw zlożonych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2093

, wpływy bizantyjskie Imperium Osmańskie Imperium Habsburgów-najpierw Austria potem Austro-Węgry Kulturowe...