Gwarantowanie emisji

Portfel handlowy -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1155

polegające na gwarantowanie emisji papierów wartościowych (dłużnych i kapitałowych) ...

Banki inwestycyjne - pojęcie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marian Żukowski
 • Zarządzanie bankiem
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1463

broking & dealing - organizacja własnych i obcych emicji o Underwritting - gwarantowanie emisji...

Rybej finansowy wykład

 • Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu z siedzibą w Świdnicy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1785

jest niewystarczający, > brak lub bardzo rzadkie gwarantowanie emisji przez bank, > brak ubezpieczeń emisji KPD...

Bank Centralny. Rating

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

bonów komercyjnych. Dodatkowo bank może przejąć rolę gwaranta czyli gwarantować emisję bonów...

Zarządzanie aktywami i pasywami banku- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
 • Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1435

finansowego na hurtowym rynku pośrednictwa finansowego - operacje polegające na gwarantowaniu emisji papierów...

Finanse i bankowość- ćwiczenia 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Witold Stanisław Gradoń
 • Bankowość inwestycyjna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

satysfakcjonujacychwplywów z emisji>> Gwarantowanie emisji jest to zobowiązanie do objęcia, po z góry ustalonej cenie...

Wykład - banki inwestycyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

wartościowych (selling agent); gwarantowanie emisji (underwriting); bezpośrednia sprzedaż papierów wartościowych...