Gwarantowanie emisji

note /search

Portfel handlowy -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1260

polegające na gwarantowanie emisji papierów wartościowych (dłużnych i kapitałowych) ...

Banki inwestycyjne - pojęcie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie bankiem
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1512

broking & dealing - organizacja własnych i obcych emicji o Underwritting - gwarantowanie emisji...

Rybej finansowy wykład

 • Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu z siedzibą w Świdnicy
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1799

jest niewystarczający, > brak lub bardzo rzadkie gwarantowanie emisji przez bank, > brak ubezpieczeń emisji KPD...

Bank Centralny. Rating

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Finanse
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

bonów komercyjnych. Dodatkowo bank może przejąć rolę gwaranta czyli gwarantować emisję bonów...

Finanse i bankowość- ćwiczenia 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Bankowość inwestycyjna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 700

satysfakcjonujacychwplywów z emisji>> Gwarantowanie emisji jest to zobowiązanie do objęcia, po z góry ustalonej cenie...

Wykład - banki inwestycyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 798

wartościowych (selling agent); gwarantowanie emisji (underwriting); bezpośrednia sprzedaż papierów wartościowych...