Guanina - strona 8

Polski Slownik Enzymow

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 812

POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności dr hab.inż. Tadeusz Trzmiel prof. PŁ, mgr inż. Marcin Płaczek Słownik oficjalnych nazw enzymów ŁÓDŹ 2007 Niniejszy słownik zawierający około 4000 nazw (stan na 05.2007) jest tłumaczeniem oficjalnych nazw enzymów z języka angielskiego ...

Biochemia - materiały

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Biochemia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3297

zwiera cytozynę -guanozynotrifosforan GTP zawiera guaninę wymienione nukleozydotrifosforany pozostają...

Transkrypcja - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biologia molekularna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 882

i uracyl oraz guaninę i cytozynę, a zatem odpowiednie nukleotydy matrycy tworzą pary komplementarne...

Przeciwciała

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Immunologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1771

regionami N, składają się one głównie z cytozyny i guaniny - przeciwciała powstające najwcześniej w rozwoju...

Biochemia - wykład 12

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819

), albo wprost wolna zasada, mianowicie 8 - hydroksy - guanina. One są markerami zarazem uszkodzenia DNA...

Biochemia - struktura makrocząsteczek

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Marcin Rapacz
Pobrań: 336
Wyświetleń: 5362

- występuje zarówno w DNA i RNA, guanina - występuje zarówno w DNA i RNA, 3.25 Zasady pirymidynowe - budowa...