Guanina - strona 2

Deoksyrybonukleotydy

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Biochemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1827

- stosowany w leczeniu hiperurykemii i dny moczanowej 9-(2-hydroksyetoksymetalo) guanina - acyklowir...

Porównanie bezkręgowców

  • Politechnika Gdańska
  • Biologia
Pobrań: 770
Wyświetleń: 2121

lub guaniny, żyjące w wodzie wydalają amoniak Parzyste nerki Nie ma Układ wydalniczy Typ ptotonefrydialn y Typ...

Mutageneza - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Ekotoksykologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

Trzy główne składniki DNA: zasady purynowe - guanina (G), adenina (A) zasady pirymidynowe...

Wykład - system podawania leków

  • Politechnika Warszawska
  • prof. nzw. dr hab. inż Tomasz Ciach
  • Farmakologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

. O O Pochodne adeniny i guaniny O O I HN N HO CH2 O OH Idoksyurydyna, opryszczka, ospa, półpasiec O HO CH2 O N N...