Guanina - strona 2

note /search

Deoksyrybonukleotydy

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Biochemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1988

- stosowany w leczeniu hiperurykemii i dny moczanowej 9-(2-hydroksyetoksymetalo) guanina - acyklowir...

Porównanie bezkręgowców

  • Politechnika Gdańska
  • Biologia
Pobrań: 4795
Wyświetleń: 6587

lub guaniny, żyjące w wodzie wydalają amoniak Parzyste nerki Nie ma Układ wydalniczy Typ ptotonefrydialn y Typ...

Mutageneza - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Ekotoksykologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 889

Trzy główne składniki DNA: zasady purynowe - guanina (G), adenina (A) zasady pirymidynowe...