Grupa pierwotna - strona 14

Socjologia wsi - wykład 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia wsi
Pobrań: 133
Wyświetleń: 882

grup pierwotnych. Co stanowi elementy składowe tej grupy? rodziny prowadzące gospodarstwa rolne...

Socjologia ogólna - wprowadzenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1106

- stanowiącej podstawowy element osobowości jednostki pojęcie grup pierwotnych - w których w procesie...

Socjologia - hasla

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1239

, jej uczestników. grupa pierwotna - grupa społeczna, którą charakteryzują: 1) wyłącznie kontakty bezpośrednie, 2...

Podstawy pedagogiki - wykłady

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Barbara Majkut-Czarnota
 • Pedagogika
Pobrań: 644
Wyświetleń: 5901

wychowania przez grupę: wyróżniamy dwie grupy: pierwotne, celowe, właściwości grup, warunki powstawania grup...

Teorie rozwoju społecznego

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Socjologia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 11844

, iż społeczeństwa przechodzą od struktury społecznej opartej na elementach grupy pierwotnej do struktuty społecznej...

Kulturalne podstawy osobowości

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Psychologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1701

oraz przekazuje wiedzę teoretyczną do pełnienia roli zawodowej. Do grup pierwotnych, opartych na więziach...

Socjologia organizacji

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Socjologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 6587

głębokim zaangażowaniu się. 8 Podział grup społecznych na wspólnoty i zrzeszenia oraz na grupy pierwotne...