Grupa karboksylowa - strona 13

Kwasy humusowe

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1428

są przede wszystkim grupy karboksylowe i fenolowe związków próchniczych, z którychwodór, związany kowalentnie, oddysocjowuje...

Związki organiczne komórki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 483

kowalencyjnymi przyłączone są: - grupa aminowa (-NH2) - grupa karboksylowa (-COOH) - atom wodoru - podstawnik...

Analiza żywności-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1834

karboksylowe zostają odblokowane i mogą być miareczkowane mianowanym roztworem NaOH. Liczba uwolnionych grup...

Analiza żywności-skrypt

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1792

karboksylowe zostają odblokowane i mogą być miareczkowane mianowanym roztworem NaOH. Liczba uwolnionych grup...

Mikrobiologia - wykład 5

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mikrobiologia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1526

, poprzez grupę aminową z pochodną kumaryny - mają charakter kwasowy, grupa karboksylowa łatwo ulega...

Metabolizm - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Zenobiusz Dmowski
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 721

połączenie istotnych szlaków metabolicznych BUDOWA CZĄSTECZKI * ma ona grupę -SH, która może reagować z grupą...

Hemoglobina- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Józef Oleksyszyn
 • Biochemia i biofizyka
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3990

(zjonizowana grupa karboksylowa) asparaginianiu Asp 94 tego samego łańcucha; wiązanie to naleŜy do zespołu...