Hydrosfera, gleba i piaski - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Hydrosfera, gleba i piaski - wykład - strona 1 Hydrosfera, gleba i piaski - wykład - strona 2 Hydrosfera, gleba i piaski - wykład - strona 3

Fragment notatki:

HYDROSFERA  GLEBA I PIASKI                                                                        Procesy fizykochemiczne odpowiedzialne za  transport zanieczyszczeń w środowisku wodnym:      • parowanie  • sedymentacja  • adsorpcja  • absorpcja  • koagulacja   • flokulacja  •   Parowanie  - przemiana fazowa I rzędu polegajaca na przejściu  substancji ze stanu ciekłego w stan gazowy w wyniku dążenia do  równowagi pomiędzy stężeniem substancji rozpuszczonych w  wodzie i stężeniem substancji w fazie gazowej. Zjawisko to  zachodzi na powierzchni cieczy i tworzyszy mu pochłanianie  ciepła.   • Parownie potencjalne   – maksymalna ilości pary wodnej, jaką  może wchłonąć w danych warunkach powietrze atmosferyczne.  • Parownie rzeczywiste   – ilośc wyparowanej wody w określonych  warunkach pogodowych.  • Sedymentacja   – depozycja zawiesin zawierających  zaadsorbowane ksenobiotyki.      • Adsorpcja   – proces wzbogacania w jeden  lub więcej składników określonej fazy  fluidalnej (gazowej lub ciekłej) w fazę inną,  zachodzący jedynie na granicy faz   •     ( sorpcja na powierzchni).    • Absorpcja  - proces wzbogacania w jeden lub  więcej składników określonej fazy fluidalnej  (gazowej lub ciekłej) w fazę inną, zachodzący  w całej objętości fazy przyjmującej.  • Koagulacja   – proces polegający na łączeniu się cząstek fazy  rozproszonej koloidu w większe agregaty tworzące fazę ciągłą o  nieregularnej strukturze. W wyniku koagulacji może następować  zjawisko zelowania, tworzenia się past i materiałów stałych ,  sedymentacja lub pokrywanie powierzchni mieszaniny warstwa  fazy rozproszonej.   • Flokulacja   – proces tworzenia się wiązań chemicznych miedzy  micelami, na skutek czego micele łączą się w duże agregaty,  które w widoczny sposób wypadają z mieszaniny tworząc osad.  Zjawisko  bioakumulacji   •      Jest to wzrost stężenia substancji chemicznych,  do którego dochodzi w organizmie żywym,  wywołany faktem, że szybkości wydalania jest  niższa niż szybkości ich przyjmowania    •     BAF  –  współczynnik bioakumulacji. Stosunek  stężenia substancji w organizmie do stężenia  substancji w pożywieniu.        •                        BAF = Corg./ Cpok .    • Gdy  BAF1   to organizm ma zdolność do nagromadzenia  danego związku.                                                                                           

(…)

…, skąd mogą być wymywane przez wody opadowe
w głąb gleby.
Współczynnik podziału Kp [L/mg]
Kp = (P/m)/C
Gdzie:
P – stężenie zanieczyszczeń [mg/L]
m – stężenie zawiesin [mg/L]
C – stężenie rozpuszczonych zanieczyszczeń
[mg/L]
Współczynnik podziału KOM/A
Jest to ilość cząstek zaadsorbowanych do
cząstek materii organicznej
KOM/A = COM / CW
gdzie:
Cw - jest to stężenie molowe substancji
organicznych
COM - jest to stężenie…
… - jest to stężenie molowe substancji
organicznych
COM - jest to stężenie molowe substancji
organicznych z naturalnymi substancjami
organicznymi
Abiotyczne i biotyczne procesy degradacji
zanieczyszczeń w glebie.
Degradacja – naturalny proces rozkładu substancji organicznych
obecnych w środowisku.
Związki organiczne, w zaleznosci od elementow srodowiska, w
jakim wystepuja, mogą ulegac roznorakim przemianom…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz