Grupa ilorazowa - strona 5

Regresja wieloraka.

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Ekonometria
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1099

niezależnej na poziomie skali interwałowej czy nawet ilorazowej, i w sposób sztuczny sprawdzać ją na poziom...

Statystyka - EGZAMIN

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Prof. dr hab. Jerzy Wołek
 • Statystyka
Pobrań: 581
Wyświetleń: 5873

odpowiednim jednostkom numerów = rang 6. Czym różni się skala przedziałowa od skali ilorazowej? SKALA...

Regresja logistyczna - raport

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Modele liniowe i mieszane
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1904

. Naszymi dwiema klasami jest płeć. Za a odpowiada OR, czyli ilorazowi szans. Nasze a

Wykład - Podział cech statystycznych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

zera bezwzględnego; skala ilorazowa / interwałowa; określona przez wybór stałej jednostki miary...

Prawo Hardyego Weinberga

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Juliusz Chęć
 • Genetyka populacji
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1925

jest równa ilorazowi wariancji addytywnej i wariancji fenotypowej, tzn. informuje, jak część wariancji...

Analiza część 2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Florian Bartmiński
 • Analiza ilościowa i jakościowa materiału empirycznego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2051

zróżnicowanej grupy) - losowanie warstwowe - losowanie grupowe Próba musi być reprezentatywna i odpowiednio...

Zarządzanie projektami - do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Czesław Mesjasz
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 2436

zachowanie aktualnej prowadzącej działalności lub redukcja kosztów. Pierwsza grupa należy do najczęstszych...

Relacja równoważności

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1750

/abstrakcji elementu a względem relacji R. Zbiór ilorazowy Jeżeli R - relacja równoważności to zbiór nazywamy...